LOVE PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av Love i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 22621, Tid: 0.124

Eksempler på bruk av Love i en setning og oversettelsene deres

My sickness was love and you are the medication.
Min sykdom var kjærlighet og du var min medisin.
He was my big love but he was married.
Han var min store kjærlighet men han var gift.

Elsk

( love )
Love your/ oins.
Elsk dine lender.
Go and love some more.
Gå og elsk mer.

Glad i

You are great, man. i love you.
Jeg er glad i deg.
But she does not love you, david.
Men hun er ikke glad i deg, david.

Gjerne

( love , well , happy )
I would so love to have given you a son.
Jeg skulle så gjerne ha gitt deg en sønn.
I would love to show you.
Jeg vil gjerne vise deg dem.

Elsker

( love , lover , iove )
I love you jeff but--.
Jeg elsker deg, jeff, men.
I love you, vincent muccio!
Jeg elsker deg, vincent muccio!

Liker

( love , enjoy , do )
I love the snow,
Jeg liker snøen.
We love what you have done with your hair.
Vi liker det du har gjort med håret ditt.

Kjære

( dear , honey , darling )
No, love, it 's your aunt.
Nei, kjære, det er tante.
You, my love, are a rare commodity.
Du, min kjære, er en sjelden vare.
Andre setningseksempler
I love you, maggie sawyer.
Jeg elsker deg, maggie sawyer.
And i love you, emily!
Og jeg elsker deg, emily!
Maybe love is not enough.
Kanskje kjærlighet ikke er nok.
My dearest kal-el, our love will always be with you.
Min kjære kal-el, vår kjærlighet er alltid med deg.
Andy, i really love the beige chair.
Andy... jeg liker virkelig den beige stolen.
But i love alim.
Men jeg elsker alim.
I would love to talk this out with you when you can.
Jeg vil gjerne snakke ut meg deg om dette når du kan.
He found romantic love with chaz.
Han fant romantisk kjærlighet med chaz.
And we love you, jess.
Og vi elsker deg, jess.
And i really love the beige chair, andy.
Og jeg liker virkelig den beige stolen, andy.
But my heart and love are with you always.
Men mitt hjerte og min kjærlighet er alltid med deg.
I love st. catherine.
Jeg liker st. catherine.
I would love to work with you.
Jeg vil gjerne jobbe med deg.
The point is i love you.
Jeg er glad i deg.
I love moira... and jack and maggie.
Jeg elsker moira. og jack og maggie.
Do not go my love i can not say goodbye.
Ikke gå, min kjære jeg kan ikke si farvel.

Resultater: 22621, Tid: 0.124

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer