LOVE YOU PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "love you" i Norsk bokmål

Resultater: 4161, Tid: 0.2996

elsker deg glad i deg liker deg eisker deg digger deg giad i deg elske deg glade i deg elsket deg du elsker like deg

Eksempler på Love You i en setning

I love you, betty rhys.
Jeg elsker deg, betty.
I still love you, zoe.
Jeg elsker deg, zoe.
It's all right. i love you.
Jeg er glad i deg.
Ali, gemma will still love you even if the decorations aren't symmetrical.
Gemma vil være glad i deg selv om pynten ikke er symmetrisk.
I love you like i love pizza.
Jeg liker deg som jeg liker pizza.
I love you, but I'm just not lula mae anymore.
Jeg elsker deg, men jeg er ikke lula mae lenger.
Sofi, i love you so much.
Sofi, jeg eisker deg sa hoyt.
We love you, aunt connie.
Glad i deg, tante connie.
I love you, too.
Jeg liker deg også!
I love you, vincent Muccio!
Jeg elsker deg, vincent Muccio!
We will still love you, even if it blows.
Vi digger deg selv om det går dårlig.
Because you're my brother and i love you.
Men du er broren min, og jeg er glad i deg.
I love you, lorna morello Muccio!
Jeg elsker deg, lorna morello Muccio!
I love you more.
Jeg liker deg bedre.
I love you too, mum.
Jeg eisker deg også.
We're here'cause we love you.
Vi er her fordi vi er glad i deg.
Love you, pal.
GIad i deg.
We love you with or without your spleen".
Vi elsker deg med eller uten milt.
Those folks love you.
De folka digger deg.
No, i love you more.
Jeg liker deg bedre.
Love you so very, very much.
Jeg eisker deg så sinnssykt høyt.
I love you, tim.
Jeg elsker deg, tim.
Teddy, you're my friend, and i love you.
Du er vennen min, og jeg er glad i deg.
I love you, but you can be a dark dude sometimes.
Jeg liker deg, men du kan være ganske tung til sinns.
We love you, Dave!
Vi digger deg, Dave!
I love you.
Jeg eisker deg.
Love you too, buddy.
GIad i deg også, kamerat.
I wanna love you as a free woman.
Jeg vil elske deg som fri kvinne.
But she will always love you very much.
Men hun vil alltid elske deg veldig mye.
We love you too, young man.
Vi er glade i deg også, unge mann.

Resultater: 4161, Tid: 0.2996

SE OGSÅ
Se også
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer