Oversettelse av "loved" i Norsk

Resultater: 4042, Tid: 0.1646

elsket var glad i likte kjære eisket kjærlighet elsker likt kjær var glade i vært glad i elske elskede er glad i kjærligheten liker

Eksempler på Loved i en setning

They loved athos.
De elsket athos.
And i told them i loved them.
Jeg ropte at jeg var glad i dem.
I loved dan.
Jeg elsket dan.
I thought you loved me.
Jeg trodde du var glad i meg.
They loved you, but they decided to go another way.
De likte deg, men de valgte et annet alternativ.
She has always loved... Me?
Hun har alltid elsket... meg.
Byron loved the park, too... for very much the same reason. hmm.
Byron likte også parken, av samme grunner.
You said you loved me, not carole.
Du sa du elsket meg, ikke carole.
Why loved ones get sick.
Hvorfor ens kjære blir syke.
She loved you, lotso.
Hun var glad i deg, kalle.
You must have loved her very much.
Du må ha eisket henne høyt.
Tyson loved my dogs.
Tyson elsket hundene mine.
Tommy loved the sandworms.
Tommy likte sandormene.
I loved tim.
Jeg var glad i tim.
Protection for your loved one against the outside weather elements.
Det beskytter ens kjære mot elementene.
I loved it, and i usually hate poetry.
Jeg likte det, jeg som hater dikt.
Sam, he loved.
Han elsket sam.
I loved your mother.
Jeg eisket moren din.
Giving his loved ones some privacy.
De lar hans kjære være uforstyrret.
If we die, and there's nothing, no loved ones, no shaylene,
Hvis det ikke fins kjærlighet etter døden, ingen shaylene.
I used to think your mother loved me.
Jeg trodde moren din var glad i meg.
Which was the first thing that she really loved.
Det var hennes store kjærlighet.
Who loved me?
Hvem elsker meg?!
He loved me very much but he was not very observant.
Han var glad i meg, men han var ikke så observant.
Her loved husband's murder connected them, Reid!
Hennes kjære mann drapet koblet dem, reid!
No, i told her i loved derek jeter first.
Jeg sa at jeg likte derek jeter, så sa hun det.
Someone who's always loved you and cared for you.
Noen som aiitid har eisket deg og brydd seg om deg.
Lars-ove loved anneli.
Lars-ove elsket anneli.
Shane loved lori.
Shane elsket lori.
I loved him, as you know.
Jeg eisket ham, som du vet.

Resultater: 4042, Tid: 0.1646

SE OGSÅ
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer