MAYBE MORE PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av maybe more i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 76, Tid: 0.0688

Eksempler på bruk av Maybe More i en setning og oversettelsene deres

Maybe more.
Eller kanskje mer.
I like blackjack maybe more than i should.
Jeg liker blackjack kanskje mer enn jeg burde.
Fifty, maybe more.
Femti, kanskje flere.
Seven, maybe more.

I think maybe more than you know.
Jeg tror kanskje mer enn du vet.
Maybe more.
Half, maybe more will stay.
Halvparten, kanskje flere, vil bli.
Maybe more than just tonight.
Kanskje mer enn bare i kveld.
One or two weeks, maybe more.
En til to uker, kanskje lenger.

Oh, 20 years, maybe more.
Å, 20 år, kanskje lenger.
Someone, maybe more than one, is killing people, major.
Noen, kanskje flere enn én, dreper folk, major.
And you're eager to redeem yourself and maybe more.
Og du er ivrig etter å vise deg selv og kanskje mer.
Twelve. maybe more. pursuing ethan.
Tolv, kanskje flere, på jakt etter ethan.
That will take a day, maybe more.
Det kan ta en dag, kanskje mer.
Fifty sweepers, maybe more.
Sweepere, kanskje flere.
He's four days away, maybe more.
Han er fire dager unna, kanskje mer.
Twenty men, maybe more.
Tjue mann, kanskje flere.
You're as responsible for her death as i am-- maybe more.
Du er like ansvarlig for hennes død som jeg, kanskje mer.
About an hour ago, maybe more.
Cirka en time siden, kanskje mer.
Thirty, maybe platoon strength, maybe more.
Tretti, kanskje en hel tropp, kanskje flere.
Maybe more than i should.
Kanskje mer enn jeg burde.
Men, maybe more.
Menn, kanskje flere.
Hell, maybe more than i need you.
Kanskje mer enn jeg trenger deg.
Maybe more.
Femti. kanskje flere.
Tomorrow will have 200 men, maybe more.
Imorgen kommer han til å ha 200 menn, kanskje flere.
Hadn't eaten in a day, maybe more.
Hun hadde ikke spist på ett døgn, kanskje mer.
Maybe more opportunities.
Kanskje flere muligheter.
After a bank holiday... maybe more.
Etter en bank holiday... kanskje mer.
Maybe more right than anything i ever did.
Kanskje mer riktig enn noe annet jeg har gjort i livet.
Hundreds of ships are burning, maybe more.
Hundrevis av skip brenner, kanskje flere.

Resultater: 76, Tid: 0.0688

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer