ME AND PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av Me And i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 4115, Tid: 0.117

Me and
jeg og (505) mig og (72) meg og (2450) meg så (31) og jeg (342)

Eksempler på bruk av Me And i en setning og oversettelsene deres

Jeg og

Stark, but me and Ben is quarter-blood Comanche.
Stark, men jeg og Ben er kvartblods comancher.
It will just be me and my son.
Det blir bare jeg og sønnen min.

Meg, så

Come with me and we will talk about it over lunch?
Bli med meg, så snakker vi om det over lunsj?
You find him for me and I will do the rest.
Finn ham for meg, så skjøtter jeg resten.

Jeg, og

You and me and every other mother 's son.
Du og jeg, og enhver som er sønn av en mor.
Just you and me and the pump, baby.
Bare du og jeg, og pumpa, baby.
Andre setningseksempler
Or me and Annie.
Eller meg og Annie.
This is between me and my brother.
Dette er mellom meg og broren min.
But whoever follows me and the river, will win untold riches.
Den som følger mig og floden, vil oppnå ubeskrivelig rikdom.
You are me and I am you".
Du er meg og jeg deg".
It 's me and you now, Sundance.
Det er meg og deg nå, Sundance.
You do not see me and Alex!
Du ser ikke meg og du ser ikke Alex.- Slutt!
Kill me and you are king. King Ubbe!
Drep meg, så er du konge!
Me and you, me and you again.
Du og jeg, og så du og jeg igjen.
Me and you was together.
Du og jeg var sammen.
I meant, me and my wife could have dogs.
Jeg mener, jeg og min kone kunne hatt hunder.
Just me and Anna.
Bare meg og Anna.
Come on, sing for me and I will smile for you.
Kom igjen, syng til meg, så skal jeg smile til deg.
Come to me and get your' all inclusive' bracelets.
Bare kom til meg, så får dere et all inclusive-armbånd.
You. me and Torsten?
Du og jeg og Torsten?
I thought me and Ruben were stronger together than alone.
Jeg trodde Ruben og jeg var sterkere sammen enn alene.
So it 's just me and my son now.
Så, det er bare meg og sønnen min nå.
Like you and me and Mr Verloc.
Som du og jeg, og Mr Verloc.
Me and Barney sit here waiting?
Skal Barney og jeg sitte her og vente?
You and me and Henri Baq.
Du og jeg og... Henri Baq.
You come after me and my family.
Du kom etter meg og min familie.
Send a deed after me and I will sign it.
Send testamentet til meg, så skal jeg skrive under.
Me and you, Eddie.
Du og jeg, Eddie.
With me and Texas Mike O'Shea.
Med meg og Texas Mike O'Shea.
So that leaves just you and me and this here pump.
Så det blir bare du og jeg, og denne pumpa.

Resultater: 4115, Tid: 0.117

Se også


me and dad
meg og far
me and sam
jeg og sam
me and mine
meg og mine
me and john
jeg og john
me and mr
me and nick
jeg og nick
me and joe
meg og joe
me and fred
jeg og fred
me and ray
jeg og ray
me and harry
jeg og harry
me and kevin
meg og kevin
me and one
meg og én
me and daddy
meg og pappa
me and pete
jeg og pete
me and jim
me and james
meg og james
me and uncle
jeg og onkel
me and ben
meg og ben
me and jimmy
jeg og jimmy
me and michael
meg og michael

Ord for ord oversettelse


me
- meg mig min skyld atjeg
and
- og men da and samt den

S Synonymer for "me and"


and i
myself and

"Me and" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer