ME AND PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "me and" i Norsk bokmål

Resultater: 4815, Tid: 0.155

meg og mig og min og jeg og og jeg jeg og mitt og

Eksempler på Me And i en setning

Or me and annie.
Eller meg og annie.
This is between me and my brother.
Dette er mellom meg og broren min.
But whoever follows me and the river, will win untold riches.
Den som følger mig og floden, vil oppnå ubeskrivelig rikdom.
You are me and i am you".
Du er meg og jeg deg".
Yo, push it is me and Yadriel's song, a'ight?
Hei! push it er min og yadriels sang, greit?
Stark, but me and ben is quarter-blood comanche.
Stark, men jeg og ben er kvartblods comancher.
Please, for me and tom.
For min og toms skyld.
It's me and you now, sundance.
Det er meg og deg nå, sundance.
You don't see me and alex.
Du ser ikke meg og du ser ikke alex.-Slutt!
It will just be me and my son.
Det blir bare jeg og sønnen min.
This is me and Dad's day.
Dette er min og pappas dag.
Me and you, me and you again.
Du og jeg, og så du og jeg igjen.
Just me and anna.
Bare meg og anna.
You and me and every other mother's son.
Du og jeg, og enhver som er sønn av en mor.
Me and you was together.
Du og jeg var sammen.
I meant, me and my wife could have dogs.
Jeg mener, jeg og min kone kunne hatt hunder.
You find two bodies, me and this girl two killers, dead.
Man finner to lik. mitt og hennes. to mordere. døde.
You. me and Torsten?
Du og jeg og torsten.
Just you and me and the pump, baby.
Bare du og jeg, og pumpa, baby.
I thought me and ruben were stronger together than alone.
Jeg trodde ruben og jeg var sterkere sammen enn alene.
So it's just me and my son now.
Så, det er bare meg og sønnen min nå.
Like you and me and mr verloc.
Som du og jeg, og mr verloc.
Me and barney sit here waiting?
Skal barney og jeg sitte her og vente?
You come after me and my family.
Du kom etter meg og min familie.
Used to be me and Arf's place.
Det var mitt og arfs sted.
You and me and henri baq.
Du og jeg og... henri baq.
Me and you, eddie.
Du og jeg, eddie.
So that leaves just you and me and this here pump.
Så det blir bare du og jeg, og denne pumpa.
You and me and laurie.
Du og jeg og laurie.
With me and texas mike o'shea.
Med meg og texas mike o'shea.

Resultater: 4815, Tid: 0.155

SE OGSÅ
Se også
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

Setninger i alfabetisk rekkefølge


me and
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer