ME TO STAY PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av me to stay i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 55, Tid: 0.0886

Eksempler på bruk av Me To Stay i en setning og oversettelsene deres

She told me to stay in my room.
Hun ba meg bli på rommet mitt.
But you want me to stay with you?
Men du vil at jeg skal bo hos deg?
Granny's asked me to stay and take care of her.
Bestemor ba meg bli og ta hånd om henne.
It means a lot to me that you want me to stay.
Det betyr mye for meg som du vil at jeg skal bo.

Tell me to stay.
Be meg bli.
And told me to stay out of sight.
Og fortalte meg å bo ute av syne.
You want me to stay here?
Vil du at jeg blir her?
But you told me to stay!
Men du fortalte meg å bo!
Because you asked me to stay and you said we were friends.
Fordi du ba meg bli og sa at vi var venner.

Do you want me to stay, mr. Blood?
Vil de at jeg blir, mr Blood?
You want me to stay for a party?
Skal jeg bli igjen for et selskaps skyld?
He's asked me to stay on.
Han ba meg bli.
I know your dad wants me to stay, but i have had it.
Din far vil at jeg blir lenger, men jeg orker ikke.
Ask me to stay.
Be meg bli.
Me to stay at home?
Skal jeg bli hjemme?
Do you want me to stay here?
Vil du at jeg blir her?
You want me to stay on highway 70?
Skal jeg bli på vei 70?
The police asked me to stay.
Politiet ba meg bli.
Mosquito!- you want me to stay here with you?
Skal jeg bli med deg?
Tom asked me to stay until he got home.
Jeg beklager... tom ba meg bli til han kom hjem.
Unless you prefer me to stay.
Med mindre du foretrekker at jeg blir.
Do you want me to stay here?
Skal jeg bli her?
Agent bauer told me to stay.
Agent bauer ba meg bli.
You want me to stay?
Vil du at jeg blir?
No, you need me to stay.
Nei, la meg bli.
So you want me to stay here for you?
Skal jeg bli her for deg?
You don't expect me to stay around here, do you?
Du tror vel ikke at jeg blir?
Fanny told me to stay.
Fanny ba meg bli.
He told me to stay.
Han ba meg bli.
Why did you ask me to stay?
Hvorfor ba du meg bli?

Resultater: 55, Tid: 0.0886

SE OGSÅ

"Me to stay" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer