Oversettelse av "miss" i Norsk

Resultater: 3848, Tid: 0.1418

savner frøken gå glipp av savnet bommer glemmer ms. overse fru ms frk glipp

Eksempler på Miss i en setning

I miss you, benny boo-boo-boo.
Jeg savner deg, benny-bamsen.
We knew him well, and miss him more than i can tell.
Vi kjente ham godt og savner ham mer enn jeg kan si.
Oh, and miss victoria.
Og frøken victoria.
May i introduce miss estrid ancker, my new secretary.
Får jeg presentere frøken estrid ancker, min nye sekretær?
I miss the ol' days before edward snowden... and zombies.
Jeg savner gamle dager før edward snowden... og zombiene.
I don't wanna miss any more.
Jeg vil ikke gå glipp av mer.
Oh! did you miss me?
Har du savnet meg?
Miss ryan, why are you protecting him?
Frøken ryan, hvorfor beskytter du ham?
Do you miss her? yes.
Savner du henne?
You didn't think i would miss my very first by-election?
Jeg ville vel ikke gå glipp av mitt første valg?
You miss me, kid?
Har du savnet meg?
Her name's miss clara clayton.
Hun heter frøken clayton. clara clayton.
Yes. i don't miss him.
Jeg savner ham ikke.
I wouldn't miss it for the world.
Jeg ville ikke gå glipp av det.
You don't miss, bob lee.
Du bommer ikke, bob lee.
Besides, i would miss you too much.
Dessuten ville jeg savnet deg for mye.
If i hit it i win, if i miss it i lose.
Treffer jeg, vinner jeg, bommer jeg, så taper jeg.
If you miss a dose, take the next dose as usual.
Hvis du glemmer en dose, ta neste dose som vanlig.
You must know something about miss o'brien you can use against her.
Du må vite noe om frøken o'brien som du kan bruke mot henne.
And do you miss it, Ben?
Savner du det, Ben?
I can't miss my plane.
Jeg kan ikke gå glipp av flyet mitt.
She wouldn't miss your last day as an unmarried woman.
Hun ville aldri gå glipp av din siste dag som ugift.
I miss him, chris.
Jeg savner ham.
You miss me today?
Har du savnet meg?
I'm not gonna miss it twice.
Neste gang bommer jeg ikke.
Miss, can you hear me?
Frøken, kan du høre meg?
If you miss a dose, take your next dose as scheduled.
Hvis du glemmer en dose, ta neste dose som planlagt.
What was it miss white called him?
Hva var det ms. white kalte ham?
I miss him, man.
Jeg savner ham.
Miss garrison, i don't know anything about your business.
Ms. garrison. jeg vet ingenting om forretningen din.

Resultater: 3848, Tid: 0.1418

SE OGSÅ
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"Miss" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer