ML PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av ml i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 3727, Tid: 0.0647

ml
mg/ml (25) ml (3628)

Eksempler på bruk av Ml i en setning og oversettelsene deres

Ml dose contains:.
Ml dose inneholder:.
Ml contains 100 units( 3.64 mg) insulin glargine.
Ml inneholder 100 enheter( 3,64 mg) insulin glargin.
Ml of suspension contains 2 mg( 10 mg/ ml).
Etter rekonstituering inneholder 0,2 ml suspensjon 2 mg( 10 mg/ml).
Ethanol( 96%) 159.8 mg/ ml.
Etanol( 96%) 159,8 mg/ml.

Ml contains 100 units of insulin aspart.
Ml inneholder 100 enheter insulin aspart.
Add about 25 ml of water to the 30 ml dose cup.
Ml vann til målebegeret på 30 ml..
Ml contains 150 mg lidocaine and 50 mg prilocaine.
Ml inneholder 150 mg lidokain og 50 mg prilokain.
After reconstitution one vial contains 15 mg desirudin per 0.5 ml.
Etter rekonstituering inneholder ett hetteglass 15 mg desirudin per 0,5 ml..
Mometasone furoate 0.9 mg/ ml.
Mometasonfuroat 0,9 mg/ml.
Mg somatropin( corresponding to 4 IU) per ml.
Etter rekonstituering inneholder ett hetteglass 1,3 mg somatropin( tilsvarende 4 IE) per ml..
Other medicines and LUMIGAN 0.3 mg/ ml single-dose:.
Andre legemidler og LUMIGAN 0,3 mg/ml endose.
Ml contains 150 mg of gamithromycin.
Ml inneholder 150 mg gamitromycin.
Cerezyme is supplied in type i borosilicate( clear) glass 20 ml vials.
Cerezyme leveres i type i borsilikatglass( klare) hetteglass på 20 ml..
Posaconazole 0.9 mg/ ml.
Posakonazol 0,9 mg/ml.
Ml contains 30 mg of iron.
Ml inneholder 30 mg jern.
Ml contains 6 mg of liraglutide.
Ml inneholder 6 mg liraglutid.
Draw air into syringe to 1 ml marking.
Trekk luft inn i sprøyten til markeringen for 1 ml..
Each carton contains a tray with 5 ampoules of 10 ml in blister.
Hver eske inneholder et brett med 5 ampuller á 10 ml..
Mg/0.84 ml and 80 mg/3.36 ml.
Mg/0,84 ml og 80 mg/3,36 ml.
Each carton contains a tray with 5 or 20 ampoules of 2 ml in blister.
Hver eskeinneholder et brett med 5 eller 20 ampuller á 2 ml..
Micrograms( 36 million IU) /1.5 ml.
Mikrogram( 36 millioner IE) /1,5 ml.
Mg of dinutuximab in 5 ml.
Hvert hetteglass inneholder 17,5 mg dinutuksimab i 5 ml..
Million IU/3 ml.
Millioner IE/3 ml.
Mg iron/17 ml.
Mg jern/17 ml.
Months of age: administer one dose of 1 ml.
Til sau fra 3,5 måneders alder: administrer 1 dose på 1 ml..
IM injection of 2 ml.
IM injeksjon på 2 ml..
Biograstim 30 MIU/0.5 ml.
Biograstim 30 MIE/0,5 ml.
Pack sizes: 1 vial of 5 ml.
Pakningsstørrelser: 1 hetteglass på 5 ml..
Biopoin 1,000 IU/0.5 ml.
Biopoin 1000 IE/0,5 ml.
Eporatio 1,000 IU/0.5 ml.
Eporatio 1000 IE/0,5 ml.

Resultater: 3727, Tid: 0.0647

SE OGSÅ

Se også


SYNONYMER

S Synonymer for "ml"


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer