MOM PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av mom i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 9073, Tid: 0.0869

mom
mor (2138) mamma (3803) moren (1752) mora (329) mors (175)

Eksempler på bruk av Mom i en setning og oversettelsene deres

My mom said he was a mechanic from east lansing.
Min mor sa at han var mekaniker fra east lansing.
You and mom were young.
Du og mamma var unge.
This is my mom, not your mom.
Dette er min mor, ikke din.
Or mom.
Eller mamma.

Actually, this week was mom 's week, only they switched.
Faktisk var dette mors uke, men de bytta.
My mom and dad' my uncle gary and aunt grace.
Min mor og far, min onkel gary og tante grace.
Mom, this is alex santiago.
Mamma, dette er alex santiago.
Jace killed my mom.
Jace drepte moren min.
What 's mom 's fake name?
Hva er mors falskt navn?
Your mom is a strong woman.
Din mor er en sterk kvinne.
It 's like my mom always said,
Det er som mora mi alltid sier:.
If mom 's life is ruined, it 's because she let it.
Om mors liv er ødelagt, er det fordi hun lot det skje.
I know, mom, i know.
Jeg vet, mamma, jeg vet.
Your mom and i talked to libby, and.
Din mor og jeg snakket med libby.
You are not my mom, britta.
Du er ikke moren min, britta.
I know what your mom did.
Jeg vet hva mora di gjorde.
You raped my mom.
Du voldtok moren min.
That was your mom.
Det var mammaen din.
And your mom too, clark.
Og din mor også, clark.
Mom, did not you say i could have the radio?
Mamma, sa du ikke jeg kunne ha radioen?- mm-hmm.
Kelly 's mom broke a tooth at the beach club yesterday.
Kellys mors brakk en tann på strandklubben i går.
I hate my mom.
Jeg hater mammaen min.
Dad, that 's mom first sale.
Dette er mors første salg.
Do not tell your mom this, but i think i actually sleep.
Ikke fortell moren din dette, men jeg tror jeg faktisk sover.
Mom and dad are not here.
Mamma og pappa er ikke her.
My mom is not here.
Min mor er ikke her.
Yeah, but your mom ai not here.
Ja, men mora di er ikke her.
My mom and my brother, they are home.
Min mor og min bror, de er hjemme.
We are going to find your mom, jesse.
Vi skal finne mammaen din, jesse.
And my mom... she died in prison right after.
Og mora mi hun døde like etterpå i fengsel.

Resultater: 9073, Tid: 0.0869

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer