Oversettelse av "money" i Norsk

S Synonymer

Resultater: 14927, Tid: 0.1186

penger penga betalt pengene penge betale betaler betalte

Eksempler på Money i en setning

Abu nazir gives money to sabbaq.
Abu nazir gir penger til sabbaq.
Where's our money, Edie?
Hvor er penga våre, Edie?
Merlyn money or not.
Merlyn penger eller ikke.
Then the whole construction is with chato Aguilar's money.
Har chato betalt hele bygget?
It's my money, harald.
Det er mine penger, harald.
I wouldn't give my money to that alabama porch monkey.".
Jeg ville ikke gitt penga mine til den apekatten.".
You got my money, boy genius?
Har du penga mine, geniet?
Cobblepot takes your money"and kills your operatives.
Cobblepot tar pengene dine og dreper agentene dine.
I don't take money for killing a man.
Jeg tar ikke betalt for å drepe.
Eamon always had money.
Eamon hadde alltid penger.
Your money.
Pengene dine.
It's not my money.
Det er ikke mine penger.
And you can make money that way?
Kan du tjene penge på den måten?
Put your money on me, guys!
Sats penga deres på meg, gutter!
Good money, open roads, no aggravation.
Godt betalt, åpne veier, ingen forverring.
I took no money and i told the truth.
Jeg tok ikke betalt og sa sannheten.
Not your money.
Ikke pengene dine.
Whoever's trailing gives good money for whichever picture does them best.
For da vil de betale bra for varen.
Five million money.
Fem millioner penger.
I launder money for the mob.
Jeg hvidvasker penge for mafiaen.
He found out she was spending little Ron's money on shit for shariq.
Han fant ut at hun brukte penga hans på ting til sheree.
It's good money.
Det betaler bra.
I brought money.
Jeg kan betale.
He wants his money and it's not gonna be over until he gets it.
Han vil have sine penge, før stopper han ikke.
For my money.
For pengene mine.
I have to get my money from sal.
Jeg må få penga mine fra sal.
M-O-N-Y, money.
P-E-N-G-R. penger.
They will get good money for it.
Det får man godt betalt for.
Where's my money, Lloyd?
Hvor er pengene mine, Lloyd?
You will feel better once you have got your money.
Alt blir bedre når dere får betalt.

Resultater: 14927, Tid: 0.1186

SE OGSÅ
Se også
SYNONYMER

S Synonymer for "money"


bucks
payment
silverware
paste
noodle
toothpaste
dollar
payin
pulp
price
currency
funds
silver
pastry
dough
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer