MORE PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av more i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 40218, Tid: 0.0664

Eksempler på bruk av More i en setning og oversettelsene deres

If you are more than 3 months pregnant.
Hvis du er mer enn 3 måneder gravid.
And more carrots.
Og flere gulrøtter.
Co-morbidity 2 or more( n 321).
Komorbiditet 2 eller mer( n 321).
My family does not live there any more and someone burned it down.
Familien min bor ikke der lenger, og noen brente det ned.

I have tortured more people than i can remember.
Jeg har torturert flere folk enn jeg kan huske.
If you are more than 6 months pregnant.
Hvis du er mer enn 6 måneder gravid.
I will have more time next week.
Jeg har bedre tid neste uke.
Ai not alone no more' cause now i am your brother.
Du er ikke alene lenger for nå er jeg broren din.
If you are more than 3 months pregnant.
Hvis du er mer enn 3 måneder gravid.
But you have got more demons than the exorcist.
Men du har flere demoner enn eksorsisten.
Do not take more tablets than the doctor recommends.
Ikke ta flere tabletter enn legen anbefaler.
I expect more from you.
Jeg forventet bedre av deg!
Family 's gonna be more important in these days ahead.
Familien blir enda viktigere i dagene som kommer.
I have no more home.
Jeg har ikke noe hjem lenger.
Co-morbidity 2 or more( n 321).
Komorbiditet 2 eller mer( n 321).
No one loves turtles more than i do.
Ingen elsker skilpadder mere enn jeg gjør.
If you are more than 6 months pregnant.
Hvis du er mer enn 6 måneder gravid.
I do not kill more monsters.
Jeg dreper ikke monster lenger.
The 1970 hemi cuda took more virginities than francis albert sinatra.
En 1970 hemi cuda tok flere jomfrudommer enn francis albert sinatra.
If they knew more about you, their opinion would change.
Hvis de kjente deg bedre ville de skifte mening.
And more beautiful.
Og enda vakrere.
There are 15 million more between seattle and miami.
Det er 15 millioner flere mellom seattle og miami.
Jaime and i are more than brother and sister.
Jaime og jeg er mer enn bror og søster.
I am not sure, whether i have any more.
Jeg er ikke så sikker på om jeg har noen lenger.
Not more.
Ikke bedre.
Food. and more important, mepacrine.
Mat, og enda viktigere, mepacrine.
I do not know who 's more excited, frank or max.
Jeg vet ikke hvem som er mest spent, frank eller max.
Each pen contains more than one dose.
Hver penn inneholder mere enn én dose.
I am a sister no more.
Jeg er ingen søster lenger.
Camera 's way more dangerous than a gun.
Kameraer er mye farligere enn våpen.

Resultater: 40218, Tid: 0.0664

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer