MORE THAN PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av more than i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 7261, Tid: 0.0868

more than
mer enn (5661) flere enn (469) bedre enn (74) mere enn (71) over (38)

Eksempler på bruk av More Than i en setning og oversettelsene deres

Avi is not worth more than your freedom.
Avi er ikke verdt mer enn friheten din.
So if this is more than just simpson, who are they working for?
Hvis det er flere enn simpson, hvem jobber de for?
More than the moon and the stars?
Mer enn månen og stjernene?
Did you like peter more than me?
Likte du peter bedre enn meg?

( these can affect more than 10 in every 100 people taking hepsera).
( disse kan ramme flere enn 10 av 100 personer som tar hepsera).
Jaime and i are more than brother and sister.
Jaime og jeg er mer enn bror og søster.
I know what that anger is more than you can imagine.
Jeg vet hva sinne er, bedre enn du kan forestille deg.
More than 3 million were gazés.
Over tre millioner mennesker er blitt gasset i hjel.
No more than five.
Ikke flere enn fem.
You have done more than enough already.
Du har gjort mer enn nok allerede.
I have never travelled... more than five miles from paris.
Jeg har aldri reist lenger enn noen kilometer utenfor paris.
Sam winchester is more than a monster.
Sam winchester er mer enn et monster.
More than two years.
Over to år.
Common( may affect more than 1 user in 100) are:.
Vanlige( kan ramme flere enn 1 av 100 brukere):.
You know he knows the ocean more than any of us.
Han kjenner havet bedre enn noen av oss.
More than we can use.
Flere enn vi kan bruke.
No one loves turtles more than i do.
Ingen elsker skilpadder mere enn jeg gjør.
Discard any capsules stored in the carry case for more than one month.
Kapsler som er lagret lenger enn 1 måned i etuiet, skal kastes.
More than 20 shots, in front of everyone.
Over 20 skudd, foran alle sammen.
Nothing from some is more than gold from others.
Ingenting fra noen er bedre enn gull fra andre.
Five ants is more than four elephants.
Fem maur er mer enn fire elefanter.
I make more than you do.
Jeg tjener bedre enn deg.
They hate them more than they used to hate the indians.
De hater dem mere enn de hatet indianerne.
Maybe the apaches left more than this one.
Kanskje apachene etterlot fler enn denne.
But there might be more than just one brunhild in iceland.
Men det kan være flere enn bare én brunhild på island.
They are more than out-floundered.
De er mer enn utfiyndret.
More than 100 injured, mostly in the south-central section of los angeles.
Over 100 er skadet, stort sett i south-central-delen av los angeles.
Discard any tablets stored in the carry case for more than one month.
Tabletter som er lagret lenger enn 1 måned i etuiet, skal kastes.
The heart sees more than the eye, said tresckow.
Hjertet ser lenger enn øyet, sa tresckow en gang.
Did you know that more than 150,000 people die every day?
Vet du at fler enn 150.000 mennesker dør hver dag?

Resultater: 7261, Tid: 0.0868

ORD FOR ORD OVERSETTELSE

Ord for ord oversettelse


"More than" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer