MOVE FORWARD PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av move forward i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 53, Tid: 0.1893

Eksempler på bruk av Move Forward i en setning og oversettelsene deres

If you and irena move forward i do not want to join!
Hvis du og lrena gå videre jeg ønsker ikke å bli med!
So, it basically has the components we need to move forward.
Så den har komponentene vi trenger for å fortsette.
Our partnership may move forward fully formed.
Partnerskapet vårt kan gå videre fullt utviklet.
Liv, i can't move forward without more tainted utopium.
Jeg kan ikke gå videre uten mer bedervet utopium.

Mr travis, can we move forward?
Mr. travis, kan vi fortsette?
Move forward a character.
Flytte forover et tegn.
And you honestly think that we can move forward? that i can accept this behavior.
Og tror du virkelig at forholdet vårt kan fortsette?
Move forward a word.
Flytte forover et ord.
They're pushing hard to move forward.
De presser hardt på for å komme videre.

Let's move forward and live.
La oss gå videre og leve.
We would love to meet with you and move forward.
Vi vil gjerne møte deg, og fortsette.
Cause we move forward together, or not at all.
Vi går videre sammen, eller ikke i det hele tatt.
Move forward a character.
Flytte forover et tegn.
We can't move forward without addressing this point.
Vi kan ikke gå videre uten å ta opp dette punktet.
We move forward with the plan.
Vi fortsetter med planen.
I keep up with appearances and move forward.
Jeg holder på formen og går videre.
Let's move forward.
La oss fortsette.
Move forward a word.
Flytte forover et ord.
Best to move forward with clear eyes.
Det er best å gå videre med klare øyne.
We can't move forward until you reveal everything because you're still protecting miranda frank.
Vi kan ikke gå videre før du har avslørt alt.
Because they always move forward.
Fordi de alltid går videre.
Which means we move forward.
Det betyr at vi fortsetter.
We can't move forward until you reveal everything, because you're still protecting miranda frank.
Vi kan ikke gå videre før du har avslørt alt.
We need to resolve this issue before we can move forward.
Vi må løse dette- før vi kan gå videre.
So we discussed it, and we would like to move forward.
Vi har snakket om det, og vi ønsker å gå videre.
The forest crying out as the boars move forward.
Skogen roper som villsvin gå videre.
Move forward.
You wanna move forward in your life, right? with your parents?
Du vil vel gå framover med foreldrene dine og Amber?
Now let's move forward in time.
La oss gå fremover i tid.
We move forward to the front line tonight.
Vi rykker frem til frontlinjen i kveld.

Resultater: 53, Tid: 0.1893

"Move forward" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer