MUCH LESS PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av much less i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 81, Tid: 0.0729

Engelsk-norsk ordbok

Eksempler på bruk av Much Less i en setning og oversettelsene deres

I have killed for much less than that.
Jeg har drept for mye mindre enn dette.
I don't have $3, much less $3,000.
Jeg har ikke 3 dollar, langt mindre 3000.
This is much less aggressive than clapping.
Dette er mye mindre aggressivt enn å klappe.
I can't even hold a colt, much less fire one.
Jeg kan ikke holde en colt, langt mindre avfyre en.
This situation is much less complicated.
Denne situasjonen er mye mindre komplisert.
I'm much less boring than these others.
Jeg er mye mindre kjedelig enn disse andre.
And you will find your conscience bothers you much less.".
Da vil samvittigheten plage deg langt mindre.".
The truth is much less glorious.
Sannheten er mye mindre ærefull.
Early men could not have conceived it, much less built it.
Forhistoriske mennesker kunne ikke ha planlagt det, langt mindre bygd det.
Much less command of a ship.
Mye mindre kommando av et skip.
Replacing me, not nina, and much less huma.
Erstatte meg, ikke nina, og langt mindre huma.
You look much less baltimore.
Du ser mye mindre baltimore.
That is much less time!
Det er mye mindre tid!
Yeah, alan, that's much less gay.
Ja, alan, det er mye mindre homsete.
You and i will prove death... so much less than love.
Du og jeg skal vise at døden er så mye mindre enn kjærligheten.
This is much less invasive.
Ja, dette er mye mindre påtrengende.
Lochlan turned... for much less.
Lochlan snudde... for mye mindre.
The pain will be much less.
Smerten vil være mye mindre.
You can barely spin a dabo wheel, much less kick a ball.
Du kan knapt spinne en dabo hjul, mye mindre sparke en ball.
Because i am much older, much cleverer, and much less valuable.
Fordi jeg er mye eldre, mye smartere og mye mindre verdifull.
Religion without art is so much less... seductive.
Religion uten kunst er utrolig mye mindre forførende.
You will tell the interrogators in guantanamo, under much less comfortable circumstances.
Det kan du fortelle avhørerne i guantanamo, under betraktelig mindre komfortable omstendigheter.
These effects happen very rarely and are much less likely to happen with inhaled corticosteroids than with corticosteroid tablets.
Disse virkningene opptrer svært sjelden, og det er mye mindre sannsynlig at det skjer med inhalerte kortikosteroider enn med kortikosteroidtabletter.
How much less man, who is a worm, the son of man, who is a worm!".
Hvor meget mindre da mennesket, den makk, menneskebarnet, det kryp som det er.
These effects happen very rarely and are much less likely to happen with inhaled corticosteroids than with corticosteroid tablets.
Disse virkningene opptrer svært sjelden, og det er mye mindre sannsynlig at det skjer med inhalerte kortikosteroider enn med kortikosteroidtabletter.
How much less man, that is a worm? and the son of man, which is a worm?
Hvor meget mindre da mennesket, den makk, menneskebarnet, det kryp som det er.
No, actually there has been much less to do at work, after you quit.
Nei, det... det har egentlig blitt mye mindre å gjøre på jobben etter at du sluttet.
I have no desire to salute any article of clothing tonight much less one that's linked to race riots in the 1940s.
Jeg har ikke noe ønske om å hylle noe klesplagg i kveld langt mindre ett som er knyttet til raseopprørene på 1940-tallet.
How much less man, who is a worm, the son of man, who is a worm!".
Hvor meget mindre da mennesket, den makk, menneskebarnet, det kryp som det er.
Captain, three men can't hold off a party of ree, much less some boys.
Tre mann kan ikke motstå indianerne, langt mindre noen gutter.

Resultater: 81, Tid: 0.0729

SYNONYMER

S Synonymer for "much less"


much shorter

"Much less" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer