MUST PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av must i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 33995, Tid: 0.1039

ma (297) måtte (193) skulle (14) (29565) skal (1702)

Eksempler på bruk av Must i en setning og oversettelsene deres

Hirobriz breezhaler capsules must not be swallowed.
Hirobriz breezhaler kapsler ikke svelges.
Kaletra tablets must be swallowed whole and not chewed, broken or crushed.
Kaletra tabletter skal svelges hele og ikke tygges, deles eller knuses.
And you must be john henry thomas.
Og du være john henry thomas.
Onbrez breezhaler capsules must not be swallowed.
Onbrez breezhaler kapsler ikke svelges.

These medicines must not be taken with ketek:.
Disse legemidlene skal ikke tas sammen med ketek:.
Many men must be in love with you.
Mange menn ma være forelsket i deg.
VEPACEL must not be administered intravascularly.
VEPACEL skal ikke administreres intravaskulært.
Then we must learn to be happy without it.
Da ma vi lære a være lykkelige uten.
Patients must have progressed within 6 months of their last chemotherapeutic regimen.
Pasientene måtte ha progrediert innen 6 måneder etter siste kjemoterapikur.
Oslif breezhaler capsules must not be swallowed.
Oslif breezhaler kapsler ikke svelges.
I must report to general von brock.
Jeg ma rapportere til general von brock.
Hirobriz breezhaler capsules must not be swallowed.
Hirobriz breezhaler kapsler ikke svelges.
What must it be like to have nothing.
Hvordan skulle det føles å ikke ha noe.
You must not use beromun if you are pregnant.
Du skal ikke bruke beromun hvis du er gravid.
Patients must have progressed within 6 months of their last chemotherapeutic regimen.
Pasientene måtte ha progrediert innen 6 måneder etter siste kjemoterapikur.
They must have had a warrant to raid the warehouse.
De skulle ha razzia på lageret.
I must say, she does not look 38.
Jeg ma si at hun ikke ser ut som hun er 38.
What you must have gone through!
Du har visst måttet gjennomgå meget.
She must find her own people.
Hun måtte finne sitt eget folk, og hun måtte gjøre det alene.
Ribavirin teva pharma B.V. must be used in combination with interferon alfa-2b.
Ribavirin teva pharma B.V. brukes i kombinasjon med interferon alfa-2b.
These medicines must not be taken with ketek:.
Disse legemidlene skal ikke tas sammen med ketek:.
We must be the other side of the lake.
Vi skulle ha vært på andre siden av den sjøen.
They must have received quite a pep talk!
De har måttet blitt peppet noe voldsomt igarderoben.
This must end.
Dette måtte ende.
VEPACEL must not be administered intravascularly.
VEPACEL skal ikke administreres intravaskulært.
If you are pregnant, you must not take ribavirin biopartners.
Dersom du er gravid, du ikke ta ribavirin biopartners.
I know this must all seem very strange to you.
Jeg vet at dette ma virke veldig rart for deg.
I must talk to you.
Jeg ma snakke med deg.
He must be at home with whiskey and dvds.
Han skulle ligge hjemme med whisky og dvd-er.
There must have been two dozen peters and pauls there.
Det måtte ha vært to dusin peter og paul der.

Resultater: 33995, Tid: 0.1039

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer