MUST BE PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av Must be i Norsk bokmål

Resultater: 5042, Tid: 0.4761

Must be
ma være må være er nok må bli er sikkert er vel skal være må finnes må ha det må må vaere må stå er visst det er

Eksempler på bruk av Must be i en setning og oversettelsene deres

You must be Tom Gaddis.
Du må være Tom Gaddis.
It must be hungry.
Det er nok sultent.
You must be Agent Franklin?
Du må være agent Franklin?
You must be Carrie.
Du er nok Carrie.
That must be a lot for you and your wife.
Det må bli travelt for deg og kona di.
You must be Jennifer McMahon.
Du må være Jennifer McMahon.
He says you must be a woman.
Han sier du må være en kvinne.
You must be Jan. My name is.
Du er sikkert Jan. Jeg er.
Your mother must be proud.
Moren din er nok stolt.
Instruct the President of the Court that he must be hanged in front of his people.
Opplys dommeren om at han må bli hengt foran sitt folk.
Yes, they must be punished,... but not executed with dishonour.
Ja. De må bli straffet. Men ikke henrettet med vanære.
This must be Jessica and Dana.
Dette må være Jessica og Dana.
Search the woods! He must be in the woods!
Han er sikkert i skogen!
You must be feeling overwhelmed.
Du er vel overveldet.
Well, that must be why I can not smell it.
Det er nok derfor jeg ikke lukter det.
Hello, you must be Tony.
Hei, du er sikkert Tony.
I must be honest.
Jeg skal være ærlig.
Old Hank must be the only one who did not hear the explosion.
Gamle Hank er vel den eneste som ikke har hørt eksplosjonen.
Your dad must be proud.
Faren din er nok stolt.
You must be Colonel Mitchell.
Du må være oberst Mitchell.
We must be heard.
Vi må bli hørt.
You must be Mary Elizabeth.
Du må være Mary Elizabeth.
There must be only four minutes left.
Det er nok bare fire minutter igjen.
This must be Jere.
Det er sikkert Jere.
And who we must be again.
Og hvem vi må bli igjen.
There must be some gas on board.
Det må finnes noe bensin ombord.
You must be strong and swift.
Dere skal være sterke og raske.
It must be three, four, months.
Det er vel tre-fire måneder.
You must be hungry?
Du er vel sulten?
Deny and you must be purified by pain.
Nekt og du må bli renset gjennom smerte.

Resultater: 5042, Tid: 0.4761

Ord for ord oversettelse


must
- skal ma måtte skulle
be
- være bli vær det ha vært skal er stå

S Synonymer for "must be"


would be
's probably
am sure
must have
shall be
is enough
got to be
are supposed to be
am gonna be
is well
it needs
gonna be
supposed to be
are going to be
It's gotta
think that's
must stay
is certain

"Must be" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer