MUST BE HARD PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av must be hard i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 32, Tid: 0.5911

Eksempler på bruk av Must Be Hard i en setning og oversettelsene deres

It must be hard for elias, that his father is away so often.
Det må være vanskelig for elias at far er så mye vekk.
It must be hard not to be able to play football.
Det må være tøft å ikke kunne spille fotball.
It must be hard.
I know it must be hard for you to leave.
Det må være tøft for deg å flytte.

It must be hard for you to have him so preoccupied like that.
Det må være vanskelig for deg at han er så opptatt.
Must be hard.
This must be hard for you.
Det må være tøft for deg.
Must be hard work.
It must be hard for you.
Det må være vanskelig for deg.

But it must be hard, mr carson.
It must be hard coming to a new town not knowing anyone.
Det må være tøft å ikke kjenne noen.
Must be hard having to be her shoulder to cry on, huh?
Det må være hardt å være skulderen hun gråter på, ikke sant?
And it must be hard to understand why i did it.
Det må være vanskelig og forstå hvorfor jeg gjorde det.
Must be hard work for you and kasper to live like this.
Det må være hardt arbeid for deg og kasper å leve sånn.
That must be hard.
That must be hard.
This must be hard for liv.
Det må være tøft for liv.
Must be hard for the family, being on strike.
Det må være hardt for familien å være i streik.
This must be hard for you too, iwata.
Det må være vanskelig for deg også, lwata.
It must be hard to get something from a dead client.
Det må være vanskelig å overbevise en død klient.
It must be hard for a soldier to take orders from a vorta.
Det må være vanskelig for en soldat å ta ordre fra en vorta.
Honey, that must be hard.
Det må være vanskelig, vennen.
It must be hard without her.
Det må være vanskelig uten henne.
Oh, that must be hard.
It must be hard to pass on this road, huh?
Lkke noe... det må være vanskelig å kjøre forbi her.
This must be hard for you, right?
Dette må være vanskelig for deg, ikke sant?
This must be hard for you.
I know it must be hard.
Jeg vet at det må være vanskelig.
Must be hard for his girlfriend.
Må være vanskelig for kjæresten hans.
Must be hard.

Resultater: 32, Tid: 0.5911

SYNONYMER

S Synonymer for "must be hard"


"Must be hard" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer