MUST BE USED PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av must be used i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 163, Tid: 0.1286

Engelsk-norsk ordbok
må brukes skal brukes må benyttes skal anvendes benyttes til må bruke

Eksempler på bruk av Must Be Used i en setning og oversettelsene deres

An aseptic technique must be used when mixing the powder with the gel.
En aseptisk teknikk må brukes når nexobrid pulver blandes med gelen.
A new injection needle must be used for each dose.
En ny kanyle skal brukes for hver dose.

Aseptic technique must be used.
Aseptisk teknikk må brukes.
Diluted product must be used within 4 hours of dilution.
Fortynnet legemiddel skal brukes innen 4 timer etter fortynningen.
An aseptic technique must be used when mixing the powder with the gel.
En aseptisk teknikk må brukes når nexobrid pulver blandes med gelen.
A new, sterile needle must be used for every injection.
En ny steril kanyle må benyttes for hver injeksjon.
Effective contraception must be used during treatment.
Sikker prevensjon må benyttes under behandlingen.
A new injection needle must be used for each dose.
En ny kanyle skal brukes for hver dose.
The diluted solution must be used within 24 hours.
Fortynnet oppløsning skal anvendes innen 24 timer.
Aseptic technique must be used when mixing nexobrid powder with the gel.
Aseptisk teknikk må brukes når nexobrid pulver blandes med gelen.
One pharmaceutical form or the other must be used.
Man må bruke enten den ene legemiddelformen eller den andre.
Introna must be used with caution in fertile men.
Introna skal brukes med forsiktighet hos fertile menn.
A new, sterile needle must be used for every injection.
En ny steril kanyle må benyttes for hver injeksjon.
Aseptic technique must be used.
Aseptisk teknikk må brukes.
The diluted solution must be used within 24 hours.
Fortynnet oppløsning skal anvendes innen 24 timer.
Isentress must be used in combination with other medicines for HIV.
Isentress skal brukes sammen med andre medisiner mot HIV.
It must be used in combination with other antiretrovirals.
Emtricitabin må brukes i kombinasjon med andre antiretrovirale legemidler.
One pharmaceutical form or the other must be used.
Man må bruke enten den ene legemiddelformen eller den andre.
Effective contraception must be used during treatment.
Sikker prevensjon må benyttes under behandlingen.
Nexobrid must be used with caution in such patients.
Nexobrid må brukes med forsiktighet hos disse pasientene.
Diluted product must be used within 4 hours of dilution.
Fortynnet legemiddel skal brukes innen 4 timer etter fortynningen.
Once opened, the solution must be used immediately.
Åpnet beholder med injeksjonsvæske må benyttes umiddelbart.
Ribavirin teva pharma B.V. must be used in combination with interferon alfa-2b.
Ribavirin teva pharma B.V. må brukes i kombinasjon med interferon alfa-2b.
Refacto AF must be used within 3 hours of reconstitution.
Refacto AF skal brukes innen tre timer fra tilberedning.
Once opened, the solution must be used immediately.
Åpnet beholder med injeksjonsvæske må benyttes umiddelbart.
Introna must be used with caution in fertile men.
Introna skal brukes med forsiktighet hos fertile menn.
The medicine must be used immediately after opening or dilution.
Legemidlet må brukes umiddelbart etter åpning eller fortynning.
Isentress must be used in combination with other medicines for HIV.
Isentress skal brukes sammen med andre medisiner mot HIV.
The product must be used within 2 hours after preparation.
Preparatet må brukes innen 2 timer etter tilberedning.
It must be used in combination with other antiretrovirals.
Emtricitabin må brukes i kombinasjon med andre antiretrovirale legemidler.

Resultater: 163, Tid: 0.1286

SE OGSÅ
SYNONYMER
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"Must be used" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer