MUST BE VERY PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av must be very i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 72, Tid: 0.0625

Eksempler på bruk av Must Be Very i en setning og oversettelsene deres

I know i must be very selfish.
Jeg vet jeg må være veldig egoistisk.
I imagine this must be very unsettling.
Dette må være svært opprørende.
You must be very quiet and very strong.
Du må være veldig stille og sterk.
You must be very quiet.
Du må være meget stille.

You must be very happy.
Du må være veldig glad.
You must be very brave to mention his name.
Hm, du må være svært modig som nevner navnet hans.
We must be very careful.
Vi må være meget forsiktige.
You must be very fond of each other.
Dere må være svært glad i hverandre.
That must be very interesting.
Det må være veldig interessant.

Your youngest sisters must be very young.
Dine yngste søstre må være veldig unge.
You must be very proud of your student, horace Hm?
Du må være meget stolt aveleven din, horatsion.
By now, she must be very anxious to see you climb the mountain.
Hun må være svært utålmodig etter å se deg bestige det fjellet.
You must be very ill.
It must be very painful.
Det må være veldig smertefullt.
He must be very rich or very interested.
Han må være meget rik, eller meget interessert.
Your embassy must be very clean.
Ambassaden må være svært ren.
That girl must be very talented.
Den jenta må være veldig begavet.
You must be very proud of yourself.
Du må være svært stolt av deg selv.
This must be very difficult for you.
Dette må være veldig vanskelig for deg.
You must be very proud.
Du må være svært stolt.
But you must be very sleepy.
Men du må være veldig trett.
You must be very happy.
Du må være veldig glad.
All of it? oh, lady catherine must be very rich indeed!
Lady catherine må være svært rik!
Your youngest sisters must be very young?
De yngste må være svært unge.
It must be very upsetting to know that uther has abandoned you.
Det må være veldig irriterende å vite, at uther har overgitt deg!
I mean, that must be very relaxing for you.
Det må være svært avslappende.
You must be very lonely and sad.
Du må være veldig ensom og trist.
This must be very strange for you.
Dette må være veldig rart for deg.
You must be very happy here.
Dere må være svært lykkelige her.
You must be very frustrated.
Du må være veldig frustrert.

Resultater: 72, Tid: 0.0625

SYNONYMER

S Synonymer for "must be very"


you must be really
have to be really
it must be so
must be real

"Must be very" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer