MUST HAVE PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "must have" i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 3676, Tid: 0.1234

Klikk norsk oversettelse for å filtrere resultater
ma ha måtte ha må ha har vel har nok har sikkert må få skal ha må har

Eksempler på bruk av "Must Have" i en setning og oversettelsene deres

I must have peace, Pinky!
Jeg må ha fred, Pinky!
Yes, you must have some.
Du har vel noe?
She must have fallen from the balcony.
Hun må ha falt fra balkongen.
I must have lost perspective.
Jeg må ha mistet perspektivet.
We must have just missed each other.
Vi har nok bare ikke truffet hverandre.
You must have discussed something.
Dere har vel diskutert noe.
They must have traveled half the night to get here this early.
De har nok reist halve natten, for â vaere her sâ tidlig.
My brother must have found the keys.
Broren min må ha funnet nøklene.
Surely you must have a method in mind.
Du har sikkert en metode i tankene.
You must have plans for new Year's eve.
Du har vel planer for nyttårsaften?
You must have lost it at some preview, a long time ago.
Du ma ha mistet den pa en førpremiere for lenge siden.
You must have been hungry.
Du må ha vært sulten.
Must have passed a bad waterhole.
Vi har nok kommet over dârlig vann.
Well, you must have something.
Dere har vel noe?
He must have some scheme.
Han har sikkert en plan.
The pharisee informers... must have already reported my arrival here.
Fariseernes spioner har nok rapportert at jeg er her.
It must have been your brother.
Det må ha vært broren din.
You must have oodles of questions after that movie.
Dere har sikkert mange spørsmål etter den filmen.
And since she must have arrived from brussels by the boat train,
Hun ma ha kommet pa en bat eller med tog.
I must have some privacy.
Jeg må få litt privatliv.
Well, the gods must have given you a name.
Gudene har vel gitt deg et navn.
They must have died of fright.
De ma ha dødd av skrekk.
And you must have many questions.
Og dere har sikkert mange spørsmål.
You must have been nine or ten.
Du må ha vært ni eller ti.
Barry allen must have a future.
Barry allen skal ha en fremtid.
You know, he must have children.
Han må få barn.
Yes, but you must have more than that?
Ja, men dere har vel mer enn det?
You must have been dreaming.
Du har nok drømt.
You must have heard of it?
Du har vel hørt om det?
Insulin suspensions must have an evenly milky-white appearance.
Insulinsuspensjoner skal ha et jevnt, hvitt, melkeaktig utseende.

Resultater: 3676, Tid: 0.1234

SE OGSÅ
Se også
ORD FOR ORD OVERSETTELSE
Ord for ord oversettelse
SYNONYMER
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer