MY FAITH PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av my faith i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 85, Tid: 0.0372

Eksempler på bruk av My Faith i en setning og oversettelsene deres

In my faith, we call it paradise.
I min tro kalles det paradis.
Well... my faith is gone.
Og min tro er borte.
My faith is what protects me, lancelot.
Det er troen min som beskytter meg.
I lost my faith.
Jeg mistet min tro.

You better believe that my faith is going to be well represented.
Du må tro at troen min kommer til å bli godt representert.
But this of my faith i hold onto.
Men dette av min tro jeg holde på.
You did test my faith a few times.
Dere testet troen min noen ganger.
It's good to see my faith in you has not been misplaced.
Det er godt å se min tro i deg har ikke blitt forlagt.
I chose my faith.
Jeg valgte troen min.

I also lost my faith in god.
Jeg har også mistet min tro på gud.
I have been... struggling with my faith for a while now.
Jeg har slitt med troen min en stund nå.
Thanks to you, i think i can keep my faith in man.
Takket være deg kan jeg beholde min tro på mennesket.
It's against my faith.
Det går imot troen min.
I franchised my faith. Franchised?
Jeg har lisensiert ut troen min.
I'm sure the christians look on my faith as debauched superstition.
Jeg er sikker på at de kristne ser på min tro som korrumpert overtro.
My faith was not strong enough!
Min tro var ikke sterk nok!
Abraham's like,"Is that a test of my faith?".
Abraham spør:"Setter du troen min på prøve?".
But jamal al fayeed only strengthened my faith.
Men jamal al fayeed gjorde bare troen min sterkere.
And thank you for restoring my faith in the judicial system.
Og takk for at du gjenopprettet min tro på rettssystemet.
I renew the vow when my faith wavers.
Jeg fornyer løftet når troen min svikter.
There is no conflict... between my science and my faith.
Det er ingen konflikt mellom min vitenskap og min tro.
But then... he asked me to speak about my faith.
Men så ba han meg om å snakke om troen min.
Why? because with one sentence you can restore my faith in women again.
For med én setning kan du gjenopprette min tro på kvinner.
That's when i discovered my faith.
Det var da jeg oppdaget troen min.
You have never taken an interest in my faith.
Du har aldri satt deg inn i min tro.
My faith got me through the death of my daughter.
Min tro gjorde at jeg kom meg gjennom min datters død.
It's not possible because i have my faith.
Det er ikke mulig, fordi jeg har min tro.
Now i honor you with my faith.
Nå jeg beærer jeg dere med min tro.
My faith is stronger than lust.
Troen min er sterkere enn lysten.
How do you know what my faith means to me?
Troen min betyr mye for meg.

Resultater: 85, Tid: 0.0372

SYNONYMER
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer