MY FIANCÉ PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av my fiancé i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 71, Tid: 0.0482

Engelsk-norsk ordbok

Eksempler på bruk av My Fiancé i en setning og oversettelsene deres

Did you see my fiancé leave?
Har du sett min forlovede reise?
My fiancé is allergic.
Forloveden min er allergisk.
I'm missing my fiancé, christopher, is all.
Jeg savner min forlovede, christopher.
He is my fiancé.
Han er min forlovede.
You think my fiancé is a bum?
Tror du forloveden min er en boms?
No, my fiancé is coming in from mexico.
Nei, min forlovedes fly fra mexico er forsinket.
You mean the one about i slept with my fiancé's brother?
Du mener det med at jeg har ligget med min forlovedes bror?
Thomas, this is my fiancé, the duke of edinburgh.
Thomas, dette er min forlovede, hertugen av edinburgh.
My fiancé, tracy, would kill me.
Forloveden min, tracy, dreper meg.
He's a real looser but my fiancé's best friend.
En skikkelig taper, men dessverre min forlovedes beste venn.
Yes, but i would like my fiancé back permanently.
Men jeg vil gjerne ha min forlovede tilbake for godt.
This is my fiancé, tracy.
Dette er forloveden min, tracy.
OK, dad, that's my fiancé.
Det er forloveden min.
This rufus dobson, my fiancé.
Det er min forlovede rufus dobson.
It's my fiancé calling.
Det er forloveden min som ringer.
This is my fiancé, hank.
Dette er min forlovede hank.
Oh, i think my fiancé trusts me.
Jeg tror nok at forloveden min stoler på meg.
Beth, this is umberto, my fiancé.
Beth, dette er umberto, min forlovede.
My fiancé is a regional manager for foodtown.
Min forlovede er distriktssjef for foodtown.
That was my fiancé.
Det var forloveden min.
Tell my fiancé I'm sorry i lost the wedding ring.
Hils forloveden min at jeg beklager ringen.
This is my fiancé, aiden walker.
Min forlovede aiden walker.
He's my fiancé.
Det er forloveden min.
You're not even my fiancé.
Du er ikke en gang min forlovede.
Technically, faisal is my fiancé.
Teknisk sett, er faisal min forlovede.
Remind me to introduce you to my fiancé.
Minn meg på at jeg skal presentere deg for forloveden min.
This is wes, my fiancé.
Dette er wes, min forlovede.
You let me make that phone call to my fiancé.
Du lot meg ta den telefonen til forloveden min.
This is freddie. my fiancé.
Det er freddie, forloveden min.
Tell your ex-wife to stop flirting with my fiancé.
Be henne slutte å flørte med min forlovede.

Resultater: 71, Tid: 0.0482

"My fiancé" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer