MY HOMEWORK PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av my homework i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 58, Tid: 0.0914

Eksempler på bruk av My Homework i en setning og oversettelsene deres

Did my homework, sometimes watched TV at our neighbor's.
Gjorde leksene, tittet iblant på TV hos naboene.
I should finish my homework.
Jeg bør gjøre ferdig leksene.
Something wrong with my homework?
Noe i veien med hjemmeleksene mine?
And when it comes to my investments i always do my homework.
Når det gjelder investeringer gjør jeg alltid hjemmeleksene mine.

Helped me with my homework.
Hjalp meg med leksene.
I do my homework now.
Jeg gjør lekser nå.
When i want a job, i do my homework.
Når jeg vil ha en jobb, gjør jeg hjemmeleksene mine.
I was doing my homework when he arrived home with blood all over him.
Jeg satt og gjorde lekser da kan kom hjem full av blod.
Well, I'm usually looking down at my homework.
Jeg pleier å se ned på leksene.

He came over a few times to help me with my homework.
Han kom hit et par ganger for å hjelpe meg med leksene.
That is why i do my homework on saturday.
Derfor gjør jeg lekser på lørdag.
Matthews, i brought my homework.
Mr matthews, jeg har med leksene.
I'm doing my homework.
Jeg sitter øg gjør lekser.
I finished my homework.
Jeg er ferdig med leksene.
How am i supposed to do my homework?
Hvordan skal jeg gjøre lekser?
I'm gonna go finish my homework in my room.
Jeg går og gjør ferdig leksene på rommet.
Rawlins, i have got my homework.
Dr. rawlins, jeg har lekser.
I'm going to go inside and do my homework.
Jeg går inn og gjør leksene.
Anyway, i was trying to do my homework, so.
Jeg prøvde å gjøre lekser, så.
Just thought i would do my homework now.
Tenkte jeg skulle gjøre leksene nå.
I'm gonna go do my homework.
Jeg skal gjøre lekser.
I'm doing my homework.
Jeg gjør lekser.
Well, that's what i do with my homework, too.
Det er sånn jeg gjør med leksene også.
I'm gonna do my homework.
Jeg skal gå hjem for å gjøre lekser.
And she would help me with my homework.
Og hun hjalp meg med leksene.
I have already done my homework.
Jeg er ferdig med leksene.
But i just need some help with my homework.
Men jeg trenger bare litt hjelp med leksene.
Sometimes daddy helps me with my homework.
Pappa hjelper meg av og til med leksene.
But she does help me with my homework.
Men hun hjelper meg med leksene.
You can always help me with my homework.
Du kan jo hjelpe meg med leksene.

Resultater: 58, Tid: 0.0914

"My homework" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer