MY KINGDOM PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av my kingdom i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 89, Tid: 0.0553

Eksempler på bruk av My Kingdom i en setning og oversettelsene deres

In my kingdom, peace don't come cheap.
I mitt rike er ikke fred billig.
My kingdom for a few donkeys.
Mitt kongerike for noen esier.
It is an honor to have you in my kingdom again.
En ære å ha dem i mitt rike, igjen.
Not in my kingdom.
Ikke i mitt kongerike.

Verily i say unto thee, thou shalt never enter into my kingdom.
Sannelig sier jeg... du kommer aldri inn i mitt rike.
Where is my kingdom, man?
Hvor er mitt kongedømme?
Christianity is welcome in my kingdom.
Kristendommen er velkommen i mitt kongerike.
The turks threaten to destroy my kingdom.
Tyrkerne truer med å knuse riket mitt.
And he should know that weapons are forbidden in my kingdom.
Han burde visst at våpen er ulovlig i mitt rike.

Hello wonderful people of my kingdom.
Hallo vidunderlige folk i mitt kongedømme.
No, i just went for long walkies around my kingdom.
Jeg gikk bare en lang tur i riket mitt, slik man gjør.
Now i return to claim my kingdom.
Nå vil jeg kreve mitt kongerike.
The beast runs amok in my kingdom.
Freden løper amok i mitt rike.
You keep me stashed away for months while my kingdom falls apart!
Dere holder meg fanget i flere måneder mens kongeriket mitt faller!
From this day, my kingdom is no more.
Heretter eksisterer ikke kongeriket mitt.
You're heir to my kingdom, lawrence.
De er arving til kongedømmet mitt.
It is not my kingdom.
Det er ikke mitt rike.
I trusted him with my kingdom.
Jeg betrodde ham mitt kongerike.
I visited this horror upon my kingdom.
Jeg nedbrakte denne redselsfullheten over mitt rike.
If she would had a sword, she would have taken my kingdom.
Hvis hun hadde hatt et sverd, hadde hun tatt hele kongeriket mitt.
Let's go take back my kingdom!
Nå går vi og tar tilbake kongedømmet mitt!
This is my kingdom.
Dette er mitt rike.
The very reason why i have been banished from my kingdom?
Selve grunnen til at jeg ble bannlyst fra kongeriket mitt?
But beyond these walls is my kingdom.
Men hinsides disse murene ligger mitt rike.
It shall be an heirloom of my kingdom.
Den skal være arvegods i mitt rike.
Your subjects? my kingdom is greater than yours.
Mitt rike er større enn ditt, og jeg har bare fire stykker.
My kingdom... is not of this world.
Mitt kongerike... er ikke av denne verden.
My kingdom?
My kingdom is from another place.
Mitt kongerike er et annet sted.
My kingdom is very large.
Riket mitt er stort.

Resultater: 89, Tid: 0.0553

SE OGSÅ

Se også


SYNONYMER

S Synonymer for "my kingdom"


my reign
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer