Oversettelse av "my life" i Norsk

S Synonymer

Resultater: 5544, Tid: 0.0501

livet mitt mitt livs mitt liv

Eksempler på My Life i en setning

That's my life with charlie.
Det er livet mitt med charlie.
That was the biggest change in my life.
Det var mitt livs beste forandring.
That's my life with alan.
Det er livet mitt med alan.
All the things i could have did with my life... my music.
Alt jeg kunne gjort med livet mitt... med musikken min.
It was the biggest mistake i have ever made in my life.
Det var mitt livs største feil.
My life with leo, in three parts.
Mitt liv med leo, i tre deler.
Bella, you are my life now.
Du er livet mitt nå, bella.
That's your version of my life, not mine!
Det er din versjon av mitt liv, ikke min.
But i made my life's biggest mistake.
Men jeg gjorde mitt livs største tabbe.
Taylor.- yeah. taylor saved my life.
Taylor reddet livet mitt.
And now my life's ambitions go.
Nå er mitt livs mål trampet ned.
My family is my life.".
Familien er mitt liv.".
And destroy my life's collection in the process.
Og ødelegger mitt livs samling i prosessen.
What has my life been?
Hva har livet mitt vært?
I swear on my life, victor Cruz!
Jeg sverger på mitt liv, victor cruz.
The susan i owe my life to?
Susan jeg skylder livet mitt til?
Good-bye my life"s work.
Adjø... mitt livs verk.
Not my life.
Ikke mitt liv.
It's my life and this is my choice.
Det er mitt liv og mitt valg.
You're mocking my life's work, Samuel?
Spotter du mitt livs arbeid, Samuel?
I know my life is empty, okay?
Jeg vet livet mitt er tomt!
They ruined my life.
De ødela mitt liv.
Remember, rick, i owe my life to them.
Husk, rick, jeg skylder dem livet mitt.
The lord is my life's refuge.
Herren er mitt livs frelser.
Fighting for you has been my life's honor, my lord.
Å kjempe for deg har vært mitt livs ære, herre.
But you're here in my life.
Men du er i mitt liv.
John hughes did not direct my life.
John hughes regisserte ikke livet mitt.
I can only pay with my life.
Jeg kan bare betale med mitt liv.
To my honor and for my life will.
For min æres og for mitt livs skyld.
Nick, you gave me my life.
Nick, du ga meg livet mitt.

Resultater: 5544, Tid: 0.0501

SE OGSÅ
Se også
SYNONYMER

S Synonymer for "my life"


of my life
my living
my womb
my lifetime
my soul
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer