MY SON PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av My Son i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 4568, Tid: 0.0251

Eksempler på bruk av My Son i en setning og oversettelsene deres

James is my son now!
James er min sønn nå!
But my son.
Men min sønn.
You put my son 's life in danger again.
Du satte min sønns liv i fare, igjen.
I have to save my son.
Jeg må redde min sønns liv.

Sonnen min

My son is 7.
Sonnen min er sju ar.
I came here to take my son home.
Jeg kom hit for a hente sonnen min og ta ham med meg hjem.
I go to the zoo with my son.
Jeg tar med gutten min i dyrehagen.
He 's my son.
Han er gutten min.
Andre setningseksempler
Bobby. my son.
Bobby, min sønn.
He was my son, not my enemy.
Han var min sønn, ikke min fiende.
I want to see my son 's killer in the eye.
Jeg vil se min sønns morder i øynene.
I did not hear my son 's laughter for 32 years.
Jeg hørte ikke min sønns latter på 32 år.
Cheers, my son.
Skål, gutten min.
He was my son.
Han var sønnen min.
My son, cody.
Min sønn, cody.
But my son.
Men sønnen min.
My son, brandon.
Min sønn, brandon.
And you have restored my son 's.
Og du min sønns.
If my son was the father of this boy, where is your proof?
Hvis gutten min var guttens far, hvor er beviset?
This is my son fred.
Dette er sonnen min fred.
Ahchoo is my son.
Ahchoo er min sønn.
Are you giving my son alcohol?
Gir du sønnen min alkohol?
Goodbye, my son.
Farvel, gutten min.
My son ralph 's, his favorite is i want an alien for christmas.
Min sønns favoritt er jeg vil ha et romvesen til jul.
I want my son.
Jeg vil ha sonnen min.
Take my son.
Ta sønnen min.
My son.
Min sønns.
After four o'clock, i can not tell you anything about my son.
Etter klokken fire kan jeg ikke fortelle deg noe om sonnen min.
You are my son.
Du er gutten min.
Nicholas, my son.
Nicholas, min sønn.

Resultater: 4568, Tid: 0.0251

Se også


is my son
er min sønn
for my son
for sønnen min for min sønn
to my son
til min sønn til min sønns
that my son
at sønnen min
as my son
som min sønn
my son died
let my son
la min sønn
what my son
like my son
som min sønn
it's my son
det er sønnen min det er min sønns
at my son
på sønnen min
my son again
my son said
sønnen min sa

Ord for ord oversettelse


my
- min mi meg mitt mine my mit kjære herre å
son
- sønn gutt sønns barn sønnen
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer