NEED TO KNOW PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av Need to know i Norsk bokmål

Resultater: 3132, Tid: 0.0673

må vite trenger å vite vil vite bør vite må få vite må kjenne skal vite behøver å vite trengte å vite burde vite

Eksempler på bruk av Need to know i en setning og oversettelsene deres

What you need to know before you are treated with EVARREST.
Hva du må vite før du behandles med EVARREST.
Just in case we need to know where he is.
I tilfelle vi trenger å vite hvor han er.
What you need to know before you give BUCCOLAM.
Hva du må vite før du gir BUCCOLAM.
I need to know about the properties... of the substance you gave emma craven.
Jeg vil vite mer om det stoffet du ga emma craven.
But i need to know that we can put this behind us.
Men jeg trenger å vite at vi kan legge dette bak oss.
What you need to know before you give EMEND do not give EMEND:.
Hva du må vite før du gir EMEND ikke gi EMEND:.
Do i need to know something that i do not know already?
Er det noe jeg bør vite, som jeg ikke allerede vet?
They need to know what wilson told you about the shipment.
De vil vite hva wilson fortalte deg om forsendelsen.
I need to know everything that you can find out about it.
Jeg trenger å vite alt som du kan finne ut om det.
What you need to know before you take ribavirin mylan.
Hva du må vite før du tar ribavirin mylan.
What you need to know before you use insuman infusat do not use insuman infusat.
Hva du må vite før du bruker insuman infusat bruk ikke insuman infusat.
But i need to know.
Men jeg vil vite.
I mean, i need to know that i am not alone.
Jeg trenger å vite at jeg ikke er alene.
Well, people need to know the truth.
Folk må få vite sannheten.
Is there anything i need to know about my case with I.A.? mm-mm?
Er det noe jeg bør vite om saken min med internavsnittet?
What you need to know before you use novomix 30 do not use novomix 30.
Hva du må vite før du bruker novomix 30 bruk ikke novomix 30.
Greer, there are things you need to know about castleroy.
Det er ting du bør vite om castleroy.
I need to know who commissioned that.
Jeg må få vite hvem som beordret det.
We need to know why dyad is buying up cosmetic companies!
Vi vil vite hvorfor DYAD kjøper opp kosmetikkfirma!
Everything you need to know is right here.
Alt du trenger å vite er her.
Because... you need to know your enemy before you have any hope of defeating him.
Du må kjenne fienden din før du kan overvinne ham.
What you need to know before you use novorapid pumpcart do not use novorapid pumpcart.
Hva du må vite før du bruker novorapid pumpcart bruk ikke novorapid pumpcart.
I need to know what i do not know.
Jeg trenger å vite hva jeg ikke vet.
What you need to know before having mabthera.
Hva du må kjenne til før du bruker mabthera.
We need to know more about that.
Vi bør vite mer om den saken.
They need to know what we sing and what we do.
De vil vite hva vi synger og gjør.
They need to know this insider could be moving against hassan.
De må få vite at denne insideren kan planlegge et angrep på hassan.
You just need to know that i am sorry.
Men du skal vite at jeg er lei for det.
What i need to know is why are you telling us this.
Det jeg vil vite, er hvorfor du forteller oss dette.
And i need to know that will not interfere with things.
Og jeg behøver å vite at den ikke vil bli noe problem.

Resultater: 3132, Tid: 0.0673

Ord for ord oversettelse


need
- trenger behov behøver nødvendig
to
- til for med mot
know
- vet kjenner skjønner aner forstår

S Synonymer for "need to know"


"Need to know" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer