NEEDS PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "needs" i Norsk bokmål

Resultater: 5764, Tid: 0.2663


Eksempler på Needs i en setning

Penny needs me.
Penny trenger meg.
Rudin needs you.
Rudin trenger deg.
She needs someplace safe where she can sleep.
Hun til et trygt sted, hvor hun kan sove.
But we have decided your needs are greater than ours.
Men dine behov er større enn våre.
Berlin needs to believe i think he's dead.
Berlin tro at jeg tror at han er død.
And burgund needs an heir.
Og bourgogne trenger en arving.
Rjukan needs a new boss.
Rjukan trenger en ny sjef.
No one will ever hear from him again. no. nobody needs to know what happened.
Ingen behøver å få vite hva som skjedde.
And maybe i have other needs that you can't understand.
Jeg har kanskje helt andre behov som du ikke kan fatte.
Lockhart needs to hear it from you.
Lockhart høre det fra deg.
But my family needs me and i need to concentrate on my job.
Men familien min krever min deltagelse, og jeg har en jobb.
Well, I'm a woman with needs.
Jeg er en kvinne med behov.
Ghani needs daliyah.
Ghani trenger daliyah.
Z, batman needs to talk with john.
Z, batman snakke med john.
Bydureon only needs to be taken once a week.
Bydureon behøver kun tas én gang i uken.
She needs poetry.
Hun behøver poesi.
The man at number five needs a flagstick.
Nummer mangler et flagg.
Beth needs her.
Beth trenger henne.
Also, it would be too small for my needs.
Og den er for liten for mine behov.
It needs more work.
Den krever mer jobb.
Jake, your father needs to hear this from you.
Jake, faren din høre dette fra deg.
The truest of servants knows our needs better than we do.
Den mest tro tjener kjenner behovene våre bedre enn vi gjør selv.
Well, then... so jimmy and i have very different needs.
Greit... jimmy og jeg har ulike behov.
He says he needs a word with you.
Han sier at han snakke med deg.
He needs you, aggie.
Han behøver deg, aggie.
What if she just needs space?
Hun mangler bare fred og ro.
Tony needs gary.
Tony trenger gary.
It needs prep, jack.
Det krever forberedelser, jack.
He or she might adjust the dose according to your needs.
Han eller hun kan justere dosen etter dine behov.
Harrison needs a nanny and deb insisted on running point.
Harrison trengte barnepike, og deb fører poeng.

Resultater: 5764, Tid: 0.2663

SE OGSÅ
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"Needs" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer