NEEDS PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av Needs i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 6776, Tid: 0.069

Eksempler på bruk av Needs i en setning og oversettelsene deres

Trenger

( need , have , require )
And a child needs two parents.
Og et barn trenger to foreldre.
He needs water!
Han trenger vann!

( must , have , need )
Z, batman needs to talk with john.
Z, batman snakke med john.
Aang needs to ask you something.
Aang spørre deg om noe.

Behov

( need , as necessary , requirements )
Based on my current needs, i guess i would pick the yogurt.
Basert på mine nåværende behov tror jeg at jeg tar yoghurten.
And maybe i have other needs that you can not understand.
Jeg har kanskje helt andre behov som du ikke kan fatte.
And sometimes he needs to not listen.
Og noen ganger behøver han ikke å lytte.
She needs a doctor.
Hun behøver en lege.
But my family needs me and i need to concentrate on my job.
Men familien min krever min deltagelse, og jeg har en jobb.
It needs more work.
Den krever mer jobb.
The man at number five needs a flagstick.
Nummer mangler et flagg.
What if she just needs space?
Hun mangler bare fred og ro?
Andre setningseksempler
Rudin needs you.
Rudin trenger deg.
But riley needs to be happy.
Men riley være glad.
He needs you, melinda.
Han trenger deg, melinda.
Jake, your father needs to hear this from you.
Jake, faren din høre dette fra deg.
He needs you, frank.
Han trenger deg, frank.
Well, i am a woman with needs.
Jeg er en kvinne med behov.
She needs poetry.
Hun behøver poesi.
He needs the batman.
Han trenger batman.
I have needs, too.
Jeg har også behov.
Your brother needs to survive.
Din bror overleve.
The truest of servants knows our needs better than we do.
Den mest tro tjener kjenner behovene våre bedre enn vi gjør selv.
Kelly, he needs you.
Han trenger deg, kelly.
It needs prep, jack.
Det krever forberedelser, jack.
Sometimes he just needs to be alone.
Iblant han bare være alene.
I mean, we have needs and.
Jeg mener, vi har behov og.
She needs to eat.
Hun behøver mat.
Harrison needs a nanny and deb insisted on running point.
Harrison trengte barnepike, og deb fører poeng.
It still needs a few touches... some pictures on the walls.
Det mangler fortsatt noen småting, som bilder på veggene.

Resultater: 6776, Tid: 0.069

Se også


he needs
han trenger
she needs
hun trenger
needs me
trenger meg trengte meg
needs some
trenger litt
needs it
trenger det
needs us
needs more
trenger mer
everybody needs
alle trenger
needs someone
trenger noen
your needs
needs this
trenger dette
needs money
trenger penger
my needs
nobody needs
ingen trenger
still needs
his needs
america needs
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer