NEGROES PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av negroes i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 112, Tid: 0.1646

Eksempler på bruk av Negroes i en setning og oversettelsene deres

There are more negroes who need help.
Utenfor står 50 negre som må ha hjelp!
We're negroes.
Vi er svarte.
And negroes are the largest threat?
Og er negre den største trusselen?
You negroes kill me.
Dere negre går meg på nervene.

Ever heard the one about the two negroes at the steak joint?
To negere går opp til pølsemannen og sier:.
Stevens, that negroes are the same as white men are.
Stevens, at negre er de samme som hvite menn er.
White men have lynched negroes, knowing them to be their sons.
Hvite har lynsjet negrer og visst at det var deres sønner.
How are negroes treated in Mississippi?
Hvordan blir negere behandlet her i Mississippi?
You believe that negroes are entirely equal to white men.
Du tror at negre er helt lik hvite menn.

There are negroes on this boat!
Det er negere på denne båten!
White women have had negroes burned, knowing them to be their lovers.
Hvite kvinner har sett negrer bli brent, som var deres elskere.
But, but, but negroes can't uh, vote, mr.
Men, men, men negre kan ikke uh, stemme, mr.
Labor, negroes, jews, liberals and the press.
Arbeiderne, negrer, jøder, liberale og pressen.
We northerners and negroes have one thing in common:.
Vi nordlendinger og negere har noe til felles:.
Shiftless negroes.
Upålitelige negre.
We're looking for two negroes in a white car.
Vi ser etter to negrer i en hvit bil.
Civilians, criminals, southerners, and negroes.
Sivile, forbrytere, sørstatsfolk og negere.
He doesn't know how negroes live.
De vet ikke hvordan negrer lever.
Negroes, indians and dancers.
Med negre, indianere og dansere.
Only negroes should live in scandinavia.
Det burde bare bodd negere i skandinavia.
I'm sure there are no negroes here.
Det er nok ingen negrer her.
They don't eat negroes.
De eter ikke negre.
Well, what we need is some negroes brung in here, mr.
Vel, det vi trenger, er noen negere, herr boles.
But, gentlemen, you speak of jews and gypsies, negroes and so forth.
Dere snakker om jøder, sigøynere, negrer og så videre.
Since when did he start calling us Negroes?
Når har han begynt å kalle oss negere?
Well, of course they're all negroes.
Ja, selvsagt er de negre.
Jesus sure have taken care of us negroes.
Ja, jesus har virkelig tatt hånd om oss negere.
Now who among us is prepared to give negroes the vote?
Nå som blant oss er forberedt på å gi negre avstemningen?
When lyndon johnson finished his speech, 20 million negroes unpacked.".
Da lyndon johnson var ferdig pakket 20 millioner negre opp.".
The average reader won't spend cash on stories by negroes.
Den gjennomsnittlige leser vil ikke bruke kontanter på fortellinger av negre.

Resultater: 112, Tid: 0.1646

SYNONYMER

S Synonymer for "negroes"


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer