NEW HAMPSHIRE PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av new hampshire i Norsk bokmål

Resultater: 170, Tid: 0.0788

Engelsk-norsk ordbok

Eksempler på bruk av New Hampshire i en setning og oversettelsene deres

God bless new hampshire.
Gud velsigne new hampshire.
Maybe not up in new hampshire, where you are.
Kanskje ikke oppe i new hampshire, hvor du befinner deg.
I want to go to new hampshire tomorrow, first thing.
Jeg vil dra til new hampshire i morgen tidlig.
You're listening to the stations of member-supported new hampshire public radio.
Du hører på medlemsstøttede new hampshire public radio.
New hampshire could give us the presidency.
New hampshire kan gi oss embetet.
I have 14 points in iowa, twelve in new hampshire.
Jeg har 14 prosent i iowa, 12 i new hampshire.
I'm not going to new hampshire.
Jeg drar ikke til new hampshire.
I did my residency in new hampshire.
Jeg har bodd i new hampshire.
He owns two sports bars up in new hampshire.
Han eier to sportsbarer i new hampshire.
New hampshire for over 200 years.
New hampshire i over 200 år.
Now, we didn't just win a plurality here in new hampshire.
Vi fikk ikke bare flertall her i new hampshire.
Oh, uncle jeff sent a bunch of resumes from new hampshire.
Onkel jeff sendte en bunke cv-er fra new hampshire.
I just wanted to get out of new hampshire for a few days.
Jeg ville bare komme meg ut av new hampshire i et par dager.
And i grew up right here in the awesome state of new hampshire.
Og jeg er oppvokst her i delstaten new hampshire.
I could get dog shit in a condom elected in new hampshire.
Jeg kan få hundemøkk i et kondom valgt i new hampshire.
I'm sitting on route 28, right outside new hampshire.
Jeg er på riksvei 28 rett utenfor new hampshire.
Uh, i live in new hampshire, but i spent over 10 years in england.
Øh, jeg bor i new hampshire, men jeg har bodd 10 år i england.
Maybe she thinks she's a child back in new hampshire... or who knows.
Kanskje hun tor hun er barn hjemme i new hampshire, hvem vet.
Part of a lot stolen from a gun dealer in new hampshire in 1982.
En del av en ladning stjålet fra en forhandler i new hampshire i 1982.
Let's not forget to send energy and light to the people in new hampshire suffering tonight.
Ikke glem å sende energi og lys til de som lider i new hampshire.

Resultater: 170, Tid: 0.0788

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer