NEXT PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "next" i Norsk bokmål

Resultater: 6468, Tid: 0.236

neste ved siden av nestemann etterpå tur snart

Eksempler på bruk av "Next" i en setning og oversettelsene deres

And her next target is you.
Og neste mål er deg.
Do you see someone sitting next to me?
Ser du noen sitte ved siden av meg?
Lisa, my next mission will be over soon.
Lisa, mitt neste oppdrag er snart over.
Marcus Stockheimer's next job is gonna be.
Marcus stockheimers neste jobb er.
Pete, you're next.
Du er nestemann, pete.
But you got backup knowing this man is next to you.
Denne mannen er ved siden av deg.
Next morning, whoever's sleeping is your man.
Den som sover dagen etterpå, er morderen.
Eddie norton, next time, you pee on me.
Eddie norton, neste gang, du tisse på meg.
You're next, damien.
Du er nestemann, damien.
Wake up next to me, ellen.
Våkne ved siden av meg, ellen.
Listen, I'm next buta littleheadsup on this casting director.
Det er min tur nå menjegvetnoe om rollebesetteren.
Charlie, you wanna sit next to me?
Vil du sitte ved siden av meg, Charlie?
You're next, darling. you will see.
Du er nestemann, skal du se.
Well, maybe next year.
Kanskje neste år.
What comes next, more so.
Hva kommer etterpå, enda mer.
Next, cindy will be saying she wants to get married.
Snart sier cindy at hun vii gifte seg.
There's a radiation-soaked forest between us and our next meal.
Det er en radioaktivitetsfylt skog mellom oss og vårt neste måltid.
There's nothing in the instructions about what to do next.
Det står ikke hva jeg skal gjøre etterpå.
Anybody could be next including the women.
Alle kan være nestemann, inkludert kvinnene.
Next for what?
Din tur til hva?
I'm totally gonna sit next to eva.
Jeg skal sitte ved siden av eva.
How so?- I'm sitting next to dora.
Jeg sitter ved siden av dora.
I don't know what's gonna happen next.
Jeg vet ikke hva som skjer etterpå.
Thank you, and you are next, if you don't eat your food.
Og du er nestemann om du ikke spiser maten din.
You lucky you was next.
Flaks for deg at det var din tur.
Next, he's gonna send you a fax.
Snart sender han deg en faks.
You stole our money. you are our next target. We're gonna kill you.".
Du stjal pengene våre, du er neste mål.
You never know who's next.
Man vet aldri hvem sin tur det er.
Next, it will be the house.
Snart blir det huset.
He's in abu dhabi next week.
Han er i abu dhabi neste uke.

Resultater: 6468, Tid: 0.236

SE OGSÅ
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"Next" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer