NINETY PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av ninety i Norsk bokmål

Resultater: 74, Tid: 0.0534

Engelsk-norsk ordbok

Eksempler på bruk av Ninety i en setning og oversettelsene deres

More than ninety percent functions in the realm of bioacoustic and bioelectric signaling.
Mer enn nitti prosent funksjoner i riket av bioacoustic og bioelectric signale.
Ninety days tomorrow.
90 dager i morgen.
Ninety feet.
Nitti fot.
Ninety million.
Nitti millioner.
Ninety percent it is, dr.
Da blir det 90 prosent, dr.
Ninety meetings in 90 days.
90 møter på 90 dager.
Ninety days, that's not a probation, that's a death sentence.
Nitti dager er ikke prøvetid.
Ninety grand gets it done for us.
90 000 er nok for oss.
Ninety percent of spanish.
Nitti prosent av spansk.
Set your watch for ninety minutes.
Still klokken din i nitti minutter.
This is my ninety day supply.
Dette er mitt 90 dagers lager.
Ninety days.
Nitti dager.
Ninety actors and they all got booed.
90 skuespillere, og alle ble buet ut.
Ninety kilometers to booster ignition.
90 km til booster tenning.
About ninety seconds before this thing is complete.
Greia er fullført om rundt nitti sekunder.
Ninety percent google, ten percent you.
Nitti prosent google, ti prosent du.
Ninety days with good behaviour.
90 dager med god oppførsel.
Ninety kilograms.
Nitti kilo.
Ninety percent by the third.
90 % av den tredje.
Ninety per cent of all the world's ice is found here.
90 %%% av all isen i verden befinner seg her.
Ninety meetings in ninety days.
Nitti møter på nitti dager.
Ninety puffs a minute, semi-automatic.
90 pust i minuttet, halvautomatisk.
I wish we would have met in ninety years.
Jeg skulle ønske vi hadde møttes om 90 år.
Ninety percent of the men are unaccounted for.
90 % av mennene har ennå ikke meldt seg.
Keep you hale and hearty till you're ninety.
Holder deg frisk og rask til du er 90..
Hale and hearty till we're ninety.
Å være friske og raske til vi er 90..
One thousand ninety.
Ett tusen og nitti.
It's hard to believe he's almost... ninety.
Det er vanskelig å tro at han snart er 90..
Three thousand ninety nine!
Tre tusen og nitti ni!
Ninety four of 107 children enrolled in the 5 year long-term follow up trial.
94 av 107 barn ble med i en 5 årig oppfølgingsstudie.

Resultater: 74, Tid: 0.0534

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer