NO ONE PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av no one i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 6523, Tid: 0.0945

no one
ingen (5811) lngen (154) det er ingen (83) ingen er (42) det var ingen (7)

Eksempler på bruk av No One i en setning og oversettelsene deres

Sir, no one can do my job.
Sir, ingen kan gjøre jobben min.
No one knows that better than me.
Lngen vet det bedre enn jeg.
You are here because if you scream, no one will hear you.
Du er her fordi ingen vil høre deg om du skriker.
And no one else can get her?
Og det er ingen andre som kan hente henne?

But no one is without sin, miss elizabeth.
Men ingen er uten synd, frøken elizabeth.
No one knew why the little boy wanted to shoot the little girl.
Lngen visste hvorfor gutten skjøt den lille jenta.
No one will find us in here, otto.
Det er ingen som finner oss her, sant, otto?
No one you know, just him.
Lngen du kjenner, bare ham.
Tough? and no one 's tougher than you, ger?
Og ingen er tøffere enn deg, ger?
No one can know you are here.
Ingen kan vite at du er her.
Look... no one 's innocent.
Se... ingen er uskyldig.
And no one even knows where it is.
Det er ingen som vet hvor det er enda.
No one is safe, howard, and you have a son.
Ingen er trygg, howard, og du har en sønn.
No one will blame you if we split with NAWSA.
Lngen klandrer deg om vi bryter med NAWSA.
No one said" thanks for the food" in our home.
Det var ingen som sa" takk for maten" i vårt hjem.
Or when no one 's around?
Eller når ingen er rundt?
No one can find her.
Det er ingen som finner henne.
No one knows you are here.
Ingen vet du er her.
No one i could go to and say:.
Det var ingen jeg kunne gå til og si:.
Worship god and consider no one equal to him.
Tjen gud, og sett intet ved hans side.
No one home, unfortunately, and no phone.
Lngen hjemme, dessverre, og ingen telefon.
No one forced you to be here!
Det var ingen som tvang deg til å være med hit!
No one knows you are here.
Ingen vet at du er her.
No one in jail will recognize you.
Lngen i fengselet vil gjenkjenne deg.
Worship god and consider no one equal to him.
Tjen gud, og sett intet ved hans side.
No one at the morgue recognized the name blayne.
Det er ingen på likhuset som hadde hørt om blayne.
No one more welcome.
Ingen er mer velkommen.
No one had seen anything.
Det var ingen som hadde sett noe.
No one knew where you were or who you were.
Ingen visste hvor du var eller hvem du var.
No one 's here.
Ingen er her.

Resultater: 6523, Tid: 0.0945

ORD FOR ORD OVERSETTELSE

Ord for ord oversettelse


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer