NO ONE PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "no one" i Norsk bokmål

Resultater: 5638, Tid: 0.31

ingen lngen ingen har det er ingen ikke noen det var ingen ingen hadde

Eksempler på No One i en setning

And no one is more surprised or more proud than i am.
Og ingen er mer overrasket eller stolt enn jeg er.
And no one knew where i was.
Og ingen visste hvor jeg var.
No one was safe.
Lngen var trygge.
That's why no one found it.
Det er hvorfor ingen har funnet det.
No one knows that better than me.
Lngen vet det bedre enn jeg.
She said no one could be more perfect for this.
Hun sa at ingen kunne være mer perfekt for dette.
And no one else can get her?
Og det er ingen andre som kan hente henne?
You said no one was here you could have gotten her killed.
Du sa at ingen var her du kunne ha fått henne drept.
No one you know, just him.
Lngen du kjenner, bare ham.
Does he think that no one sees him?
Tror han at ingen har sett ham?
And no one can confirm your story?
Og ingen kan bekrefte historien din?
Does he suppose that no one sees him?
Tror han at ingen har sett ham?
No one ever knows what will happen to them.
Lngen vet noen gang hva som vil skje med dem.
No one can hear us all the way down here.
Det er ingen som hører oss her nede.
There's no one in here.
Det er ikke noen her.
No one said"Thanks for the food" in our home.
Det var ingen som sa"takk for maten" i vårt hjem.
But no one lived in the house since.
Men ingen har bodd i huset siden.
No one will find us in here, otto.
Det er ingen som finner oss her, sant, Otto?
There's no one here.
Det er ikke noen her.
No one makes a move until we see the girl.
Lngen gjør noe før vi ser jenta.
No one can find you here.
Ingen kan finne deg her.
No one thought they would hold out so long.
Ingen hadde trodd de skulle holde ut så lenge.
No one survived.
Det var ingen overlevende.
I always say the martha, but no one calls me that.
Jeg sier alltid martha, men ingen kaller meg det.
And no one even knows where it is.
Det er ingen som vet hvor det er enda.
No one in jail will recognize you.
Lngen i fengselet vil gjenkjenne deg.
Does he then think that no one sees him?
Tror han at ingen har sett ham?
There's no one in there.
Det er ikke noen der inne.
No one at the embassy can go, if you stay.
Lngen på ambassaden kan reise hvis du blir.
No one is safe, howard, and you have a son.
Ingen er trygg, howard, og du har en sønn.

Resultater: 5638, Tid: 0.31

SE OGSÅ
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

Setninger i alfabetisk rekkefølge


no one
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer