NOBODY PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "nobody" i Norsk bokmål

Resultater: 4828, Tid: 0.1137

ingen noen lngen et null

Eksempler på Nobody i en setning

Nobody knows what richard thinks.
Ingen vet hva richard tror.
I'm nobody, abby.
Jeg er ingen, abby.
I'm sorry, i can't open the gate for nobody.
Jeg kan ikke åpne porten for noen.
I can't trust nobody no more.
Jeg kan ikke stole på noen lenger.
Nobody here is innocent.
Lngen her er uskyldige.
I'm nobody, and he's--.
Jeg er ingen, og han er.
Maybe I'm nobody, but i want my sister safe.
Jeg er kanskje et null, men jeg bryr meg om søsteren min.
Nobody else needs to die.
Lngen andre trenger å dø.
You're not nobody.
Du er ikke ingen.
You're not gonna arrest nobody.
Du skal ikke arrestere noen.
Oh, I'm nobody.
Jeg er et null.
Nobody in a uniform can think for himself.
Lngen i uniform kan tenke selvstendig.
If you can't, nobody can teach you.
Hvis du ikke kan, kan ingen lære deg.
Sheridan says i can't be buying from nobody else.
Herr sheridan sier at jeg ikke kan kjøpe fra noen andre.
Nobody knows where he is.
Lngen vet hvor han er.
We can't let nobody see you.
Vi kan ikke la noen se deg.
He could kill you and nobody would blame him.
Han kan drepe deg, og ingen vil klandre ham.
I was this nobody.
Jeg var et null.
Nobody knows she's here.
Ingen vet at hun er her.
I don't work for nobody.
Jeg jobber ikke for noen.
Exactly. You're nobody.
Du er et null.
Nobody talks about my city that way!
Lngen snakker sånn om byen min!
He was nobody.
Han var et null.
Nobody can kill merle but merle.
Ingen kan drepe merle, foruten merle.
I don't see nobody laughing'.
Jeg ser ikke at noen ler.
Nobody talks to me like that not even my friends.
Lngen snakker sånn til meg ikke engang venner.
I never get to shoot nobody.
Jeg får aldri skyte noen.
I was nobody.
Jeg var et null.
I can't find max. nobody can.
Jeg kan ikke finne max, ingen kan.
Nobody wants to put people in jail at easter.
Lngen vil sette folk i fengsel i påsken.

Resultater: 4828, Tid: 0.1137

SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer