NOT PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "not" i Norsk bokmål

Resultater: 429060, Tid: 0.1651

ikke lkke aldri –Ikke –lkke —Ikke Ikke

Eksempler på Not i en setning

Not without the key.
Ikke uten nøkkelen.
Mon-el is not you.
Mon-el er ikke deg.
Do not forget me.
Lkke glem meg.
Not kill.
Ikke drepe.
Not for long, but i can give him two.
Lkke lenge, men jeg kan gi ham to.
How could you not tell me malcolm merlyn was my father?!
Hvorfor fortalte du meg aldri at malcolm merlyn var faren min?
Why not tell me what you do?
Hvorfor forteller du meg aldri hva du gjør?
Not now, mac.
Lkke nå, mac.
You can't blame yourself.
Ikke klandre deg selv.
Or not to be.
Eller ikke være.
Not quite.
Lkke helt.
I said i didn't know anything about getting her out alive.
Ikke hvordan vi får henne ut i live.
Why not, Lizzy?
Hvorfor ikke, Lizzy?
Not two like you, but two like him.
Lkke to som deg, men to som ham!
I will not forget you, angus.
Jeg skal aldri glemme deg, angus.
Papa, don't say that.
Lkke si sånt.
Don't be scared.- lexi.
Ikke vær redd.
Not from jeff napier.
Lkke fra jeff napier.
I have not heard of it.
Jeg har aldri hørt om det.
Not in 10 years since he moved in.
Ikke i de ti årene han har bodd der.
Powaqa is not here.
Powaqa er ikke her.
Not if we took out this bridge.
Ikke hvis vi saboterer broa.
Not more than japan or China--- not more than germany.
Lkke mer enn russland, ikke mer enn japan og kina.
Not enough people.
Ikke nok folk.
Not if i can help it.
Lkke om jeg har noe jeg skulle sagt.
I could not give up... my son.
Kunne jeg aldri oppgi... min sønn.
Why not mexico or Belize?".
Hvorfor ikke mexico eller Belize?
Do not push the tablet through the foil.
Ikke trykk tabletten gjennom folien.
Frank's not coming home.
Frank kommer aldri hjem.
Huh? That's not for them, that's for me.
Ikke for deres skyld, men for min.

Resultater: 429060, Tid: 0.1651

SE OGSÅ
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer