NOT PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av Not i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 511517, Tid: 0.1069

Eksempler på bruk av Not i en setning og oversettelsene deres

Ikke ( not , never )
Not joe!
Ikke joe!
Or not, toby.
Eller ikke, toby.
Lkke ( not , Don't , no )
Give us things. not just a flag, but.
Gir oss ting. lkke bare flagg, men.
Not from jeff napier.
Lkke fra jeff napier.
Aldri ( never , not , ever )
We have not met, but i have heard of you.
Vi har aldri møtt hverandre, men jeg har hørt om deg.
How could you not tell me malcolm merlyn was my father?!
Hvorfor fortalte du meg aldri at malcolm merlyn var faren min?
Andre setning eksempler
But you are not princess panchali.
Men du er ikke prinsesse panchali.
Hey, do not touch anything.
Ikke rør noe. det er farlig.
Not only do i have vicki st. elmo.
Lkke bare har jeg vicki st. elmo.
Not my bajor.
Ikke min bajor.
Not theon!
Ikke theon!
Let us not get ahead of ourself, huh?- i agree.
Ikke ta ting på forskudd.
Two days, three days, not long enough,
To, tre dager. lkke lenge nok.
Do not push the tablet through the foil.
Ikke trykk tabletten gjennom folien.
I have not been here before.
Jeg har aldri vært her inne før.
Do not touch my baby! what?
Ikke rør barnet mitt!
Not in 10 years since he moved in.
Ikke i de ti årene han har bodd der.
Not laurel.
Ikke laurel.
Not since i was very young.
Lkke siden jeg var veldig ung.
I have not read the bible.
Jeg har aldri lest bibelen.
Do not push the tablet through the foil.
Ikke trykk tabletten gjennom folien.
I have not seen food that look like this in this house ever.
Jeg har aldri sett sånn mat i dette huset før.
You can not blame yourself.
Ikke klandre deg selv.
Not barry?
Ikke barry?
Not for us, not for you.
Lkke for oss, ikke for deg.
Not enough people.
Ikke nok folk.
Papa, do not say that.
Lkke si sånt.
Do not be a ponce, watson.
Ikke vær så femi, watson.
Not if it 's publicly declared.
Ikke dersom det offentliggjøres.
Not if you help us.
Ikke hvis du hjelper oss.

Resultater: 511517, Tid: 0.1069

S Synonymer for "not"


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer