NOT BE PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av not be i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 5804, Tid: 0.1439

Eksempler på bruk av Not Be i en setning og oversettelsene deres

You will not be the princess.
Du vil ikke være prinsesse.
He must not be hurt.
Han må ikke bli skadet.
How could he not be here?
Hvordan kan han ikke være her?
If i were you, i would not be a wimp, and i would shoot straight away.
Men ikke vær en pyse, bare skyt.

It should not be possible.
Det burde ikke være mulig.
You would not be treated like a child.
Du ville ikke bli behandlet som et barn.
The pastor says she 's resting and best not be disturbed.
Pastoren sier at hun hviler, og ikke skal forstyrres.
Let us not be stupid, man.
Ikke vær dum.
You must not be seen.
Du må ikke bli sett.
We must not be enemies.
Vi må ikke være fiender.".
Next you will be saying she ought not be punished at all.
Snart sier du vel at hun slett ikke skal straffes.
You will not be alone.
Du vil ikke stå alene.
Let us not be too hasty.
Bare ikke vær så hurtig.
Can it not be in the garden?
Kan det ikke være i hagen?
The woman must not be harmed.
Kvinnen må ikke bli skadet.
Jack? i would not be seen with you.
Jeg vil ikke bli sett med deg.
I would not be here.
Jeg vil ikke være her.
I would not be so sure, velma.
Ikke vær så sikker på det.
You know that salt must not be left out, it gets damp.
Det skal ikke stå framme, har jeg sagt.
I would not be sitting here.
Jeg ville ikke ha sittet her.
There will not be any surprises.
Vi vil ikke ha noen overraskelser.
I will not be judged by you or anyone else.
Jeg vil ikke bli dømt av deg eller noen andre.
I would not be so sure of that.
Ikke vær så sikker på det.
This can not be.
Det kan ikke stemme?
That should not be possible.
Det burde ikke være mulig.
I should not be lining up for meds behind schizophrenics and sociopaths.
Jeg burde ikke stå i kø for medisiner bak schizofrene og sosiopater.
Let us not be divided.
La oss ikke bli delt.
Let us not be petty, tara.
Ikke vær smålig, tara.
You should not be alone with a murderer.
Du skal ikke være alene med en morder.
Josh can not be right.
Josh kan ikke ha rett.

Resultater: 5804, Tid: 0.1439

SE OGSÅ

Se også


ORD FOR ORD OVERSETTELSE

Ord for ord oversettelse


"Not be" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer