NOT BE TAKEN PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av not be taken i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 177, Tid: 0.1857

Engelsk-norsk ordbok
ikke tas ikke brukes ikke benyttes

Eksempler på bruk av Not Be Taken i en setning og oversettelsene deres

Atripla should not be taken with any of these medicines.
Atripla må ikke tas sammen med noen av disse legemidlene.
Evista must not be taken by women of child bearing potential.
Evista skal ikke brukes av fertile kvinner.

COMETRIQ should not be taken with food.
COMETRIQ skal ikke tas sammen med mat.
Grapefruit juice should not be taken together with rasitriosee section 4.
Rasitrio bør ikke tas sammen med grapefruktjuicese pkt 4.
Evista must not be taken by women of child bearing potential.
Evista skal ikke brukes av fertile kvinner.
Grapefruit juice should not be taken together with riprazo HCT.
Riprazo HCT bør ikke tas sammen med grapefruktjuice.
This medicine must not be taken by children and adolescents under 18 years old.
Dette legemidlet skal ikke brukes av barn og ungdom under 18 år.
Optruma must not be taken by women of child bearing potential.
Optruma skal ikke brukes av fertile kvinner.
A double dose should not be taken on the same day.
Det bør ikke tas en dobbel dose samme dag.
COMETRIQ should not be taken with food.
COMETRIQ skal ikke tas sammen med mat.
Raloxifene must not be taken by women of child bearing potential.
Raloksifen skal ikke brukes av fertile kvinner.
Rapamune should not be taken with grapefruit juice.
Rapamune bør ikke tas sammen med grapefruktjuice.
This medicine must not be taken by children and adolescents under 18 years old.
Dette legemidlet skal ikke brukes av barn og ungdom under 18 år.
Grapefruit juice should not be taken together with rasitriosee section 4.
Rasitrio bør ikke tas sammen med grapefruktjuicese pkt 4.
Grapefruit juice should not be taken together with riprazo HCT.
Riprazo HCT bør ikke tas sammen med grapefruktjuice.
Grapefruit juice should not be taken together with sprimeo HCT.
Sprimeo HCT bør ikke tas sammen med grapefruktjuice.
Grapefruit juice should not be taken together with sprimeo.
Sprimeo bør ikke tas sammen med grapefruktjuice.
Suboxone should not be taken together with:.
Suboxone bør ikke tas sammen med:.
These medicines must not be taken with Ketek:.
Disse legemidlene skal ikke tas sammen med Ketek:.
Rapamune should not be taken with grapefruit juice.
Rapamune bør ikke tas sammen med grapefruktjuice.
Xagrid should not be taken by pregnant women.
Xagrid bør ikke tas av gravide kvinner.
Suboxone should not be taken together with:.
Suboxone bør ikke tas sammen med:.
These medicines must not be taken with Ketek:.
Disse legemidlene skal ikke tas sammen med Ketek:.
Xagrid should not be taken by pregnant women.
Xagrid bør ikke tas av gravide kvinner.
What we have now can't be taken from us.
Det vi har nå kan de ikke ta fra oss.
Well, the honor should not be taken away from anyone.
En ære skal man jo ikke ta ifra noen.
Such luminescence should not be taken from us this way.
Et sånt strålende lys burde ikke bli tatt fra oss på denne måten.
Charriba can't be taken by a pick-up company of garrison troopers.
Charriba kan ikke bli tatt av en liten sammenrasket gruppe.
We won't be taken alive, matey!- what do you mean"we"?
Vi vil ikke bli tatt levende.
I won't be taken prisoner!
Jeg vil ikke bli tatt til fange!

Resultater: 177, Tid: 0.1857

SE OGSÅ
SYNONYMER
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"Not be taken" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer