NOT JUST PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "not just" i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 3589, Tid: 0.3786

ikke bare lkke bare ikke kun ikke akkurat

Eksempler på Not Just i en setning

It's not just a letter.
Det er ikke bare et brev.
Give us things. not just a flag, but.
Gir oss ting. lkke bare flagg, men.
It was not just a negotiation between lior lotan and salah tamari.
Det var ikke bare en forhandling mellom lior lotan og salah tamari.
Not just me.
Ikke kun meg.
Not just the spanish main, love.
Lkke bare karibien.
It's not just your house.
Det er ikke bare ditt hus.
I'm not just about to go with him.
Jeg er ikke akkurat i ferd med å dra med han.
It's not just my son.
Det er ikke bare sønnen min.
Not just pretending, but being somebody else.
Lkke bare late som, men være noen andre.
It's not just us.
Det er ikke kun oss.
He's not just a man.
Han er ikke bare en mann.
Not just to me, that doesn't matter.
Lkke bare for meg, men for deg selv også.
Not just any forest.
Ikke akkurat i skogen.
So it's not just here.
Så det er ikke kun her.
It's not just the teenagers.
Det er ikke bare tenåringene.
That's not just down the street, you know? how much?
Det er ikke akkurat rundt hjørnet.
Because he's not just a clone.
Fordi han er ikke kun en kloning.
And not just cope, but thrive.
Lkke bare takle det, men trives.
Not just getting on the plane, but getting on the plane and turning left.
Lkke bare gå på flyet, men ta til venstre.
Thing is, he's not just my cousin.
Han er ikke bare fetteren min.
It's not just about young passion.
Det handler ikke kun om ung lidenskap.
No, not just now.
Nei, ikke akkurat nå.
It's not just me, you know.
Det er ikke bare meg, vet du.
I'm not just looking out- for you anymore.
Jeg passer ikke kun på deg lenger.
Not just now, richard.
Nei, ikke akkurat nå.
Not just for peter, for all of us.
Lkke bare for peter, foross alle.
You weren't just called a"b-b-b-b-bitch.".
Du ble ikke akkurat kalt en"h-h-h-h-h-hore.".
I'm not just a tree-hugger, I'm an air-breather.
Jeg er ikke bare en treklemmer.
But i won't just call your station.
Jeg ringer ikke kun kanal 3.
Not just the newspapers, the telephone, the radio but people.
Lkke bare avisene, telefonen, radioen, men mennesker.

Resultater: 3589, Tid: 0.3786

SE OGSÅ
SYNONYMER

S Synonymer for "not just"


is not the end
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"Not just" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer