NOT JUST PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av Not Just i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 3633, Tid: 0.087

Not just
ikke bare (3499) lkke bare (35) ikke kun (21) ikke akkurat (16)

Eksempler på bruk av Not Just i en setning og oversettelsene deres

Ikke bare

It 's not just a letter.
Det er ikke bare et brev.
It was not just a negotiation between Lior Lotan and Salah Tamari.
Det var ikke bare en forhandling mellom Lior Lotan og Salah Tamari.
Give us things. Not just a flag, but.
Gir oss ting. lkke bare flagg, men.
Not just the Spanish Main, love.
Lkke bare Karibien.

Ikke kun

Not just me.
Ikke kun meg.
It 's not just us.
Det er ikke kun oss.
I am not just about to go with him.
Jeg er ikke akkurat i ferd med å dra med han.
Not just any forest.
Ikke akkurat i skogen.
Andre setningseksempler
It 's not just your house.
Det er ikke bare ditt hus.
It 's not just my son.
Det er ikke bare sønnen min.
Not just pretending, but being somebody else.
Lkke bare late som, men være noen andre.
He 's not just a man.
Han er ikke bare en mann.
Not just to me, that does not matter.
Lkke bare for meg, men for deg selv også.
So it 's not just here.
Så det er ikke kun her.
It 's not just the teenagers.
Det er ikke bare tenåringene.
That 's not just down the street, you know? How much?
Det er ikke akkurat rundt hjørnet?
Because he 's not just a clone.
Fordi han er ikke kun en kloning.
And not just cope, but thrive.
Lkke bare takle det, men trives.
Not just getting on the plane, but getting on the plane and turning left.
Lkke bare gå på flyet, men ta til venstre.
Thing is, he 's not just my cousin.
Han er ikke bare fetteren min.
It 's not just about young passion.
Det handler ikke kun om ung lidenskap.
No, not just now.
Nei, ikke akkurat nå.
It 's not just me, you know.
Det er ikke bare meg, vet du.
I am not just looking out- for you anymore.
Jeg passer ikke kun på deg lenger.
Not just now, Richard.
Nei, ikke akkurat nå.
Not just for Peter, for all of us.
Lkke bare for Peter, foross alle.
You were not just called a" b-b-b-b-bitch.".
Du ble ikke akkurat kalt en" h-h-h-h-h-hore.".
I am not just a tree-hugger, I am an air-breather.
Jeg er ikke bare en treklemmer.
But I will not just call your station.
Jeg ringer ikke kun Kanal 3.
Not just the newspapers, the telephone, the radio but people.
Lkke bare avisene, telefonen, radioen, men mennesker.

Resultater: 3633, Tid: 0.087

Ord for ord oversettelse


not
- ikke lkke aldri –Ikke – Ikke
just
- bare akkurat nettopp rett like

S Synonymer for "not just"


not only
not exactly
not right
not simply
not quite
not really
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer