NOTIFIED PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av notified i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 69, Tid: 0.0787

Engelsk-norsk ordbok

Eksempler på bruk av Notified i en setning og oversettelsene deres

Have you notified his next of kin?
Har du varslet hans pårørende?
Have you notified the families, sir?
Har du underrettet familiene?
They stopped and notified the alarm center when they began to comprehend.
De stoppet og varslet alarm- sentralen da de begynte å forstå.
The NHL has been notified, and will be here to reclaim it shortly.
NHL er informert og kommer straks for å hente den.
We would have been notified if there was a loony killer on the loose.
Vi hadde blitt underrettet om en galen drapsmann gikk løs.
You will be notified by mail.
Du blir varslet per post.
You are hereby notified to report on december 28th, 5 a.m., for induction.".
Du er herved underrettet om å rapportere den 28.
EMS is being notified.
Ambulanse er kontaktet.
His family has been notified.
Familien hans har blitt informert.
I have notified the board of directors that you wish to convene immediately.
Jeg har varslet ledelsen om at du vil ha møte med det samme.
I'm the agent handling the property you were notified about earlier today.
Jeg har hånd om eiendommen du ble kontaktet om tidligere i dag.
I would like to be notified the next time the sheriff's office is going to intervene.
Jeg vil ha beskjed neste gang sheriffetaten griper inn.
But the captain ought to be notified.
Men kapteinen må bli informert.
I have notified the police in odessa.
Jeg har varslet politiet i odessa.
Was mrs. hassan notified of his arrival?
Ble fru hassan underrettet om hans ankomst?
I should have been notified before children were brought in.
Som lege burde jeg vært varslet før barn ble hentet inn.
I'm sorry, should i have notified you first?
Skulle jeg ha sagt fra til deg?
He notified your dad.
Han har underrettet faren din.
I get notified whenever someone opens a safe.
Jeg er fortsatt stasjonssjef, jeg får beskjed når noen åpner en safe.
Have the police been notified?
Er politiet informert?
I have notified tiggs and darby of the situation.- Jen?
Jeg har varslet tiggs og darby om situasjonen.
Have you notified lord Helmet?
Har du sagt fra til lord Hjelm?
Have you notified all commands?
Er alle kommandoene underrettet?
Has miss conliffe been notified?
Er ms conliffe informert?
I wasn't notified.
Jeg fikk ikke beskjed.
Mr. pushkin has been notified.
Pushkin har blitt informert.
I have notified starfleet of Dukat's last known position.
Jeg har varslet starfleet av dukat siste kjente posisjon.
If it had been i would have been notified.
Hvis det hadde vært der, hadde jeg blitt underrettet.
I wasn't notified.
Jeg er ikke blitt underrettet.
Yes well, a man probably just wasn't notified by your government.
Vel, amman ble ikke godt nok informert av din regjeringen.

Resultater: 69, Tid: 0.0787

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer