OF THEM PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av of them i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 4355, Tid: 0.1301

of them
av dem (3453) stykker (83) på dem (78) om dem (59) blant dem (56)

Eksempler på bruk av Of Them i en setning og oversettelsene deres

We have identified 19 of them,- but not this one.
Vi har identifisert 19 av dem, men ikke dette.
I donated two of them to manhattan hospital. well.
Jeg donerte to stykker til manhattan hospital.
One of them is marcus licinius crassus.
En av dem er marcus licinius crassus.
There is 40 of them. and you are alone.
De er førti stykker, og du er alene.

I just thought of them as a standard part of a healthy diet.
Jeg tenkte på dem som en del av et sunt kosthold.
Four of them did not survive.
Fire av dem overlevde ikke.
Never heard of them.
Aldri hørt om dem.
There is four of them.
Det er fire stykker.
We think of them with pride.
Vi tenker på dem med stolthet.
Some of them are worth money.
Noen av dem er verdt penger.
I have heard of them.
Jeg har hørt om dem.
They do not even think of them as being beautiful.
De tenker ikke engang på dem som vakre.
And of them is he who looketh toward thee.
Og noen blant dem ser hen til deg.
Yeah, five of them.
Ja. fem stykker.
One of them is in my mother.
En av dem er i moren min.
In the quiet of the nights we will talk of them a little.
I nattens stillhet, skal vi snakke litt om dem.
It would mean the end of them both.
Det ville bety slutten for dem begge.
Think of them when you write it.
Tenk på dem når du skriver.
How many of them... ate of my blood and body?
Hvordan mange av dem spiste av mitt blod og min kropp?
He could have built at least eight of them.
Han kunne ha bygget minst åtte stykker.
When the basest of them broke forth.
Da den laveste blant dem stod frem.
One of them was håkan von enke.
En av dem var håkan von enke.
I am terrified of them.
Jeg er så redd for dem.
What of them, dr. zabinski?
Hva med dem, dr. zabinski?
There is just three of them.
De er bare tre stykker.
If you give us the name of them, you get 100,000.
Hvis du gir oss navnet på dem, får du 100.
There are some of them who observe you.
Og noen blant dem ser hen til deg.
You know enough of them.
Du vet nok om dem.
What of them?
Hva med dem?
There are three of them and they are armed.
Det er tre av dem og de er bevæpnet.

Resultater: 4355, Tid: 0.1301

ORD FOR ORD OVERSETTELSE

Ord for ord oversettelse


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer