OF YOU PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av of you i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 6532, Tid: 0.1512

of you
av deg (2836) av dere (2137) på deg (300) av eder (60) av dem (50)

Eksempler på bruk av Of You i en setning og oversettelsene deres

A video of you and him.
En video av deg og ham.
You know, i am proud of you, leslie.
Jeg er stolt av deg, leslie.
Well, one of you used me, and it was not him.
En av dere utnyttet meg, og det var ikke ham.
None of you had met him before.
Ingen av dere hadde møtt ham før.

Funny, i never thought of you as black or white.
Jeg har aldri tenkt på deg som svart eller hvit.
I am proud of you, jack.
Jeg er stolt av deg, jack.
We are proud of you, bradley.
Vi er stolte av deg, bradley.
A lot of you agree with me.
Mange av dere er enige med meg.
Sydney i think of you often and often my family.
Sydney, jeg tenker ofte på deg og på min familie.
It 's very good of you, gracchus, but i would rather.
Det er svært snilt av dem, gracchus, men jeg vil heller.
There is not one of you but will go down to it.
Det er ingen blant dere som ikke vil komme hen til det.
He could take on any ten of you in a day.
Han kunne tatt ti av dere på en dag.
That was very considerate of you.
Så omtenksomt av dem.
You loved the idea of you and me, but not so much me.
Du elsket tanken på deg og meg, men egentlig ikke meg.
I am proud of you, vince.
Jeg er stolt av deg, vince.
I can not take care of you no more, jake.
Jeg kan ikke passe på deg lenger, jake.
Each of you!
Hver for dere!
There is four of you and a lot more of us.
Det er fire av dere og mange flere av oss.
I am proud of you, riley.
Jeg er stolt av deg, riley.
There is not one of you but shall pass by hell.
Det er ingen blant dere som ikke vil komme hen til det.
That 's uncivilized of you.
Så usivilisert av dem.
We think of you all the time.
Vi tenker på dere hele tida.
And whether any of you or anyone else knows it,
Og om noen av dere eller noen andre vet det,
There is not one of you but shall approach it.
Det er ingen blant dere som ikke vil komme hen til det.
We estimate our position at 145 miles east of you.
Vi anslår at vi er 233 kilometer øst for dere.
The murder of you and your entire family.
Mordet på deg og hele familien.
I am proud of you, gordon.
Jeg er stolt av deg, gordon.
How kind of you to let me come.
Sa snilt av dem a la meg komme.
He 's not scared of you.
Han er ikke redd for dere.
I have thought of you and your invitation to visit every day.
Jeg har tenkt på deg og invitasjonen hver eneste dag.

Resultater: 6532, Tid: 0.1512

ORD FOR ORD OVERSETTELSE

Ord for ord oversettelse


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer