Oversettelse av "of you" i Norsk

S Synonymer

Resultater: 5985, Tid: 0.1831

av deg av dere på deg om deg for deg av eder av dem i deg blant dere med deg fra deg deg til over deg for dere på dere

Eksempler på Of You i en setning

A video of you and him.
En video av deg og ham.
You know, I'm proud of you, leslie.
Jeg er stolt av deg, leslie.
Well, one of you used me, and it wasn't him.
En av dere utnyttet meg, og det var ikke ham.
I'm proud of you, jack.
Jeg er stolt av deg, jack.
Funny, i never thought of you as black or white.
Jeg har aldri tenkt på deg som svart eller hvit.
None of you had met him before.
Ingen av dere hadde møtt ham før.
A lot of you agree with me.
Mange av dere er enige med meg.
She spoke of you before she died.
Hun snakket om deg før hun døde.
We're proud of you, bradley.
Vi er stolte av deg, bradley.
Sydney i think of you often and often my family.
Sydney, jeg tenker ofte på deg og på min familie.
I'm proud of you, vince.
Jeg er stolt av deg, vince.
You loved the idea of you and me, but not so much me.
Du elsket tanken på deg og meg, men egentlig ikke meg.
He could take on any ten of you in a day.
Han kunne tatt ti av dere på en dag.
Everyone knows of you and william, noora.
Alle vet om deg og william, noora.
You think I'm scared of you and your little girls?
Tror du jeg er redd for deg og jentene dine?
I'm proud of you, riley.
Jeg er stolt av deg, riley.
I can't take care of you no more, jake.
Jeg kan ikke passe på deg lenger, jake.
It's very good of you, gracchus, but i would rather.
Det er svært snilt av dem, gracchus, men jeg vil heller.
There's four of you and a lot more of us.
Det er fire av dere og mange flere av oss.
I'm not scared of you any more, mike.
Jeg er ikke redd for deg mer, mike.
He spoke of you, emiliano.
Han snakket om deg, emiliano.
We have also spoken of you, my son.
Vi har også snakket om deg, gutten min.
When he gets hold of you, he's going to kill you.
Når han får tak i deg, dreper han deg.
I'm not scared of you anymore, jim rennie.
Jeg er ikke redd for deg lengre, jim rennie.
The murder of you and your entire family.
Mordet på deg og hele familien.
I'm proud of you, gordon.
Jeg er stolt av deg, gordon.
And whether any of you or anyone else knows it,
Og om noen av dere eller noen andre vet det,
That was very considerate of you.
Så omtenksomt av dem.
That suffering, it gets a hold of you and weighs you down.
Den tar tak i deg og trykker deg ned.
I'm proud of you, alan.".
Jeg er stolt av deg, alan.

Resultater: 5985, Tid: 0.1831

SE OGSÅ
SYNONYMER

S Synonymer for "of you"


from thee
of you getting
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer