Oversettelse av "okay" i Norsk

S Synonymer

Resultater: 13595, Tid: 0.1091

ok greit bra det okei i orden okey uskadd fare går

Eksempler på Okay i en setning

So veronica could be okay, we just can't find her.
Veronica kan være helt ok, vi kan bare ikke finne henne.
Okay, dowd, you can open your eyes now.
Ok, dowd, du kan åpne øynene nå.
It's okay, ted.
Det er greit, ted.
Everything okay with Enrique?
Går alt bra med Enrique?
It's okay, you can owe me.
Det er greit, du kan skylde meg.
Okay, but i have seen rainbows with less color.
Ok, men jeg har sett regnbuer med mindre farger.
She should be okay in a couple of days.
Hun bør være bra om et par dager.
Okay, you're in sheldonopolis.
Ok, du er i sheldonopolis.
It's okay, you can say"hacker"".
Det er greit, du kan si hacker.
Okay, that was your first question.
Det var første spørsmål.
Okay, could be a fetide taillader.
Ok. kan være fétide taillader.
And if everything is all okay- and why do it?
Og alt er vel og bra.- hvorfor gjorde hun det?
It's okay, mom. Don't go.
Det er okei, mamma.
It's okay, jess.
Det er greit, jess.
So... but... okay, that was craig inside of Malkovich?
Så, men... det var craig som var inni Malkovich?
Okay, tom, we cannot fly to the moon.
Ok, tom, vi kan ikke fly til månen.
Okay, i will drive you home.
Okei jeg kjører deg hjem.
Everything okay, Knope?
Alt i orden, Knope?
It's okay, alex.
Det er greit, alex.
Okay, that's just ridiculous.
Det er bare latterlig.
Is everything okay with you?
Er alt bra med deg?
Okay, that's enough, howard.
Det er nok, howard.
Mom, is it okay if i borrow your car again?
Mamma, er det greit om jeg låner bilen din igjen?
I mean, it's okay. you know, I'm.
Jeg mener, det er okei.
How are... everything's okay with you and Eddie?
Er alt bra med deg og Eddie?
Everything okay with Travis?
Er alt i orden med Travis?
Okay, walt, could you call me back, please?
Ok, walt, kan du ringe meg tilbake?
I know I'm okay with being here now.
Jeg vet jeg er okey med å være her nå.
Everything okay, Sammy?
Alt i orden, Sammy?
Okay, julia.
Okey, julia.

Resultater: 13595, Tid: 0.1091

SE OGSÅ
SYNONYMER

S Synonymer for "okay"


nice
great
hot
fine
best
unharmed
cool
safe
glad
fair
worth
unscathed
undamaged
last
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"Okay" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer