ONE PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av One i Norsk bokmål

Resultater: 38462, Tid: 0.3205

One
én den den ene ene et èn bare én det ene one ett er en av dem

Eksempler på bruk av One i en setning og oversettelsene deres

Développé one, two. effacé three and four.
Develloppé, én, to, effacé, tre og fire.
She has one, two, a third ostium!
Hun har én, to... et tredje ostium!
One or two of them.
Ett eller to av dem.
I am not saying one word, mary.
Jeg sier ikke ett ord, mary.
And i was one of them.
Og jeg var én av dem.
You are the smart one.
Du er den smarte.
And one, and two, and.
Og én og to og.
I focus on that one flaw until i am not attracted anymore.
Jeg fokuserer på den ene feilen inntil jeg ikke er tiltrukket lenger.
I am one with god.
Jeg er ett med gud.
And that one woman is alexis menetti!
Og den kvinnen er: alexis menetti!
One says 100, maybe 200.
Den ene sier 100, kanskje 200.
Is not that one guy called mikael or something?
Heter ikke han ene mikael eller noe sånt?
One film-coated tablet contains 145 mg of fenofibrate and 20 mg of simvastatin.
Én tablett, filmdrasjert inneholder 145 mg fenofibrat og 20 mg simvastatin.
He 's the first one. the first vampire?
Han var den første vampyren?
Now i have one for you.
Nå har jeg ett for deg.
I would rather feel one way or the other.
Jeg vil føle det ene eller det andre.
And maybe one will not die.
Og kanskje ett ikke dør.
One only i can see, because i am a grimm.
Den ene kan bare jeg se, fordi jeg er en grimm.
One film-coated tablet of levetiracetam ratiopharm 1000 mg contains 1000 mg levetiracetam.
Én filmdrasjert tablett levetiracetam ratiopharm 1000 mg inneholder 1000 mg levetiracetam.
You are the strong one.
Du er den sterke.
Only one man i can trust.
Det er bare en mann jeg kan stole på.
One ml contains 50 mg of d-sorbitol.
Én ml inneholder 50 mg d-sorbitol.
And here 's one from 1949.
Og her er en fra 1949.
Team one... i think we found the lab.
Team one, jeg tror vi fant laben.
I am the smart one in the family.
Jeg er den smarte i familien.
So i have one thing on him.
Så jeg har denne ene tingen på han.
It was one second of my life that i can not take back.
Det var ett sekund av livet mitt jeg ikke kan ta tilbake.
It was him or me, one or the other.
Det var han eller jeg, den ene eller den andre.
So scylla is not one card, it 's six.
Så scylla er ikke ett kort,- det er seks.
One of them was italian.
Et av dem var italiensk.

Resultater: 38462, Tid: 0.3205

S Synonymer for "one"


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer