Oversettelse av "one" i Norsk

Resultater: 23906, Tid: 0.1163

én ett den den ene ene er et èn en av dem første

Eksempler på One i en setning

We have more than one, you and me.
Vi har mer enn én, du og jeg.
There's only one problem with a man and a woman.
Det er bare ett problem med en mann og en kvinne.
Développé one, two. effacé three and four.
Develloppé, én, to, effacé, tre og fire.
Shirley is not one to give up without a fight.
Shirley er ikke den som gir seg uten kamp.
Carlos was one of us.
Carlos var én av oss.
One was from jeb bradley.
Ett var fra jeb bradley.
Not one life will he get from me.
Ikke ett liv får han fra meg.
And that one is from me to manuel.
Og den er fra meg til manuel.
Because right now, i can see one, two, three trainbows.
For nå kan jeg se én, to, tre togbuer.
It was him or me, one or the other.
Det var han eller jeg, den ene eller den andre.
That's the padded one with the helmet and the weapon!
Det er den polstrete med hjelm og våpen.
One million dollars to the man who kills carl lucas.
Én million dollar til den som dreper carl lucas.
Destroy his one positive relationship?
Ødelegge hans ene positive forhold?
I am now officially one year older than she was when she birthed you.
Jeg er ett år eldre enn hun var da hun fikk deg.
Four 25 mg tablets twice daily or one 100 mg tablet twice daily.
Fire 25 mg tabletter to ganger daglig eller én 100 mg tablett to ganger daglig.
Only one man i can trust.
Det er bare en mann jeg kan stole på.
One or two of them.
Ett eller to av dem.
Isn't that one guy called mikael or something?
Heter ikke han ene mikael eller noe sånt?
Is that one with bacon?
Er den med bacon?
It's just one of my two hidden talents.
Det er ett av mine to talenter.
Death's one inch from your heart, one little push on the dagger.
Døden er en tomme fra ditt hjerte, et lite dolkestøt.
One 100 mg tablet and two 25 mg tablets twice daily.
Én 100 mg tablett og to 25 mg tabletter to ganger daglig.
Except that one guy, he had an inexplicable animalistic charisma.
Bortsett fra han ene, han hadde en uforklarlig dyrisk karisma.
I'm not the strongest one here.
Jeg er ikke den sterkeste her.
One of them was italian.
Et av dem var italiensk.
It's the best one i could find.
Det var den beste jeg kunne finne.
And here's one from 1949.
Og her er en fra 1949.
One here, one in sao paolo, one in delhi.
Et her, et i sò paolo, et i delhi.
One of them has a gun.
Èn av dem har pistol.
He said one word before he died-- vane.
Han sa ett ord før han døde.

Resultater: 23906, Tid: 0.1163

SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer