ONE DROP PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av one drop i Norsk bokmål

Resultater: 63, Tid: 0.1185

Engelsk-norsk ordbok

Eksempler på bruk av One Drop i en setning og oversettelsene deres

They just needed one drop of my blood.
De trengte bare én dråpe av blodet mitt.
Just one drop. yes.
Bare én dråpe... ja.
So perfect i daresay one drop would kill us all.
Så perfekt at én dråpe ville drepe oss alle.
One drop contains approximately 33 micrograms bromfenac.
Én dråpe inneholder omtrent 33 mikrogram bromfenak.
One drop contains approximately 33 micrograms bromfenac.
Én dråpe inneholder omtrent 33 mikrogram bromfenak.
One drop and they seize up.
Én dråpe og de blir lamslått.
One drop of Adam's blood and you free me.
Én dråpe av adams blod, og du befrir meg.
You think they will take one drop and not want a gallon?
Tror du han tar en dråpe og ikke flere liter?
I saved one drop.
Jeg sparte en dråpe.
One drop less than last time.
En dråpe mindre enn forrige gang.
If you see more than one drop:.
Hvis du ser mer enn en dråpe:.
One drop should be applied onto one nostril or one eye.
1 dråpe appliseres i et nesebor eller i et øye.
If you see more than one drop:.
Hvis du ser mer enn en dråpe:.
One drop should be applied onto one nostril or one eye.
1 dråpe appliseres i et nesebor eller i et øye.
In this case one drop.
I dette tilfellet en dråpe.
Do not use more than one drop in the affected eye(s) 2 times daily.
Bruk ikke mer enn én dråpe i det/de berørte øyet/øyne 2 ganger daglig.
Do not use more than one drop in the affected eye(s) 3 times daily.
Ikke bruk mer enn én dråpe i det berørte øye/ de berørte øynene 3 ganger daglig.
If you forget to use EMADINE use one drop as soon as you remember, and then go back to your normal routine.
Dersom du har glemt å bruke EMADINE, så ta den glemte dosen så snart som mulig og fortsett deretter med normal dosering.
Do not use more than one drop in the affected eye(s) twice daily.
Ikke bruk mer enn én dråpe i det berørte øye/de berørte øynene to ganger daglig.
If you forget to use EMADINE use one drop as soon as you remember, and then go back to your normal routine.
Dersom du har glemt å bruke EMADINE, så ta den glemte dosen så snart som mulig og fortsett deretter med normal dosering.
Never use more than one drop in the affected eye(s) in a single day.
Bruk aldri mer enn én dråpe i det berørte øyet hver dag.
If you forget to use EMADINE, use one drop as soon as you remember, and then go back to your normal routine.
Dersom du har glemt å ta EMADINE, så ta den glemte dosen så snart som mulig og fortsett deretter med normal dosering.
Do not use more than one drop in the affected eye(s) 2 times daily.
Bruk ikke mer enn én dråpe i det/de berørte øyet/øyne 2 ganger daglig.
Do not use more than one drop in the affected eye(s) 3 times daily.
Ikke bruk mer enn én dråpe i det berørte øye/ de berørte øynene 3 ganger daglig.
Do not use more than one drop in the affected eye(s) twice daily.
Ikke bruk mer enn én dråpe i det berørte øye/de berørte øynene to ganger daglig.
Do not use more than one drop in the affected eye(s).
Ikke bruk mer enn én dråpe i det berørte øyet/ de berørte øynene.
The recommended dose is one drop in the eye or eyes, twice a day – morning and evening.
Den anbefalte dosen er én dråpe i øyet eller øynene, to ganger om dagen, morgen og kveld.
Never use more than one drop in the affected eye(s) in a single day.
Bruk aldri mer enn én dråpe i det berørte øyet hver dag.
The recommended dose is one drop in the eye or eyes, twice a day – morning and evening.
Den anbefalte dosen er én dråpe i øyet eller øynene, to ganger om dagen, morgen og kveld.
One drop in the affected eye or eyes, once a day- in the evening.
Én dråpe i det(de) berørte øyet eller øynene, én gang om dagen – om kvelden.

Resultater: 63, Tid: 0.1185

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer