ONLY PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "only" i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 22546, Tid: 0.2033

bare kun eneste det er bare det var bare

Eksempler på Only i en setning

It's only cowhide, ben.
Det er bare kuskinn, ben.
I can only pay with my life.
Jeg kan bare betale med mitt liv.
BRINAVESS vials are for single use only and must be diluted prior to administration.
BRINAVESS hetteglass er kun for engangsbruk og må fortynnes før administrasjon.
There's only so much gold in the mountain.
Det er kun så, så mye gull i fjellet.
I have only been here two years.
Jeg har bare vært her to år.
If our only witness is unreliable, we can't hold them.
Hvis vår eneste vitne er upålitelig, vi kan ikke holde dem.
Only you can feel what you feel.
Det er bare du som kan føle det du føler.
They're dangerous only if they're secret.
De er kun farlige som hemmeligheter.
Only other people with keys are me and gemma.
De eneste andre med nøkler er meg og gemma.
Jimmy and johnny kray are only interested in the glamour of the gangster lifestyle.
Jimmy og johnny kray er bare interessert i glamour av gangster livsstil.
Inomax should be used only after conservative support has been optimised.
Inomax bør kun brukes etter at konservativ støtte er optimalisert.
I only hope it's not important.
Jeg håper bare at det ikke er viktig.
Matthew is my only son, and he nearly died.
Matthew er min eneste sønn, og han døde nesten.
Only you didn't learn much in denver.
Det er bare at du ikke lærte noe i denver.
Only they pulled out.
Det var bare at de trakk seg ut.
Only one problem:.
Det var bare ett problem.
He was my only chance, and look at him.
Han var min eneste sjanse, og se på ham.
Only the police and I.
Det er bare etaten og meg som.
It was only lloyd george.
Det var bare lloyd george.
Lojuxta is only indicated for use in adult patients with HoFH;
Lojuxta er kun beregnet for voksne pasienter med HoFH;
Only thing to do- hug the proud lion.
Det var bare én ting å gjøre- klemme den stolte løven.
Nucky, jess and i are only here for the day.
Jess og jeg er bare her i dag, nucky.
My only friend and i killed him, it's my fault!
Jeg drepte min eneste venn. det er min skyld!
Only you can see it.
Det er bare du som kan se det.
Signifor must be given only by deep intramuscular injection.
Signifor må kun gis ved dyp intramuskulær injeksjon.
I have only two utrykningsgrupper.
Jeg har bare to utrykningsgrupper.
Only about six of us got out.
Det var bare seks av oss som overlevde.
I had only been in service for five days.
Jeg hadde kun vært i tjeneste i fem dager.
This is our only... I'm not doing anything until i hear from fellgiebel.
Dette er vår eneste... ikke før jeg hører fra fellgiebel.
Only the dead don't return.
Det er bare de døde som ikke vender tilbake, denis.

Resultater: 22546, Tid: 0.2033

SE OGSÅ
SYNONYMER

S Synonymer for "only"


that was simply
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"Only" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer