OPIE PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av opie i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 30, Tid: 0.0439

Engelsk-norsk ordbok

Eksempler på bruk av Opie i en setning og oversettelsene deres

You and opie should come.
Du og ope burde komme.
And Opie?
Og Ope?
We help opie by settling the score.
Vi kan hjelpe ope ved å hevne donna.
How about you, Opie?
Enn du, Ope?
I will go with opie and tig.
Jeg blir med ope og tig.
He was smart, opie.
Han var smart, ope.
Hey, opie.
Hei, ope.
You know, you really should talk to her, opie.
Du bør snakke med henne, ope.
Opie, you didn't bring this.
Ope, du forårsaket ikke dette.
But right now, let's just walk through this, be there for opie.
Men la oss først fokusere på å stille opp for ope.
I'm talking about you and opie.
Jeg snakker om deg og ope.
He's with opie.
Han er sammen med ope.
There's opie.
Der er ope.
Me and opie.
Ope og jeg.
They take opie out in cuffs?
Førte de opie ut i jern? nei.
I don't think that opie pulled the trigger, but he was there.
Jeg tror ikke at opie skjøt, men han var til stede.
You and opie fled the balcony... and met up downstairs with jax teller.
Du og opie stakk av fra balkongen og traff jax teller nede.
I took opie with me... to get away from all this shit.
Jeg tok med meg opie for å komme unna all dritten.
Everything opie said- you believe him, right?
Alt det opie sa... du tror ham, ikke sant?
I love opie too, bro.
Jeg elsker også opie, gutt.
The track on Opie's pickup is working.
Sporeren på opies pickup funker.
Who the hell would wanna kill Opie's wife?
Hvem skulle ville drepe opies kone? vel.
A portrait of us both, painted by the celebrated john opie.
Et portrett av oss begge, malt av selveste john opie.
We got a don johnson, elvis and opie taylor.
Vi har en don johnson.. en elvis og opie taylor.
Get out of the car, opie.
Kom ut av bilen, opie.
I married opie.
Jeg giftet meg med opie.
The bug's been ripped out, and Opie's cell is dead.
Mikrofonen har blitt fjernet, og opies mobil er avslått.
No, no, no. no. It's about opie.
Nei, det gjelder opie.
Come on, opie.
Kom igjen.-Nei.
Opie buries his wife tomorrow.
Opie begraver kona si i morgen.

Resultater: 30, Tid: 0.0439

SYNONYMER

S Synonymer for "opie"


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer