OR PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av Or i Norsk bokmål

Resultater: 90201, Tid: 0.1382

Or
eller (86750) eiier (201)

Eksempler på bruk av Or i en setning og oversettelsene deres

Eller

( or )
Or Jennifer?
Eller Jennifer?
Elliot or Alex?
Elliot eller Alex?

Eiier

( or )
There is 4 or 5 more of us got a ranch there, too.
Det er 4 eIIer 5 av oss som har en ranch der.
The war is lost anyway, sooner or later we will be someone' prisoner.
Før eIIer senere blir vi tatt til fange uansett.
Andre setningseksempler
Juergins or conley?
Juergens eller Conley?
Or lose it if she rebels.
Eller taper, hvis hun gjør opprør.
Chawk or Trubee?
Chawk eller Trubee?
Are we gonna hang him or beat him to death?
SkaI vi henge ham eIIer sIa ham tiI døde?
Or thereabouts.
Eller noe sånt.
Or meet someone.
Eller treffe noen.
Charlie Gibbs or Charlie Penford?
Charlie Gibbs eller Charlie Penford?
Or like Taye Diggs or Quincy Jones.
Eller Taye Diggs. Quincy Jones.
Bum kills him, or finds the body and takes the socks?
Lassisen drepte ham... EIIer han fant Iiket og tok skoene?
Or I will tell the world.
Eller så tyster jeg.
Or, leprechauns.
Eller nisser.
Or drive Roberts over the train tracks.
Eller kjørte Roberts foran toget.
Anorexogenics or amphetamine-type psychostimulants.
Anoreksigene eller amfetaminliknende psykostimulantia.
Only about 15 or 20 years.
Bare 15 eIIer 20 år.
Cornell or O'Leary?
Cornell eller O'Leary?
For you or for me?
For deg eIIer meg?
Or Johan, John.
EIIer Johan, John.
Molly or Polly?
Molly eller Polly?
Or if you do not find' em?
EIIer hvis du ikke finner dem?
Emily or Kristen?
Emily eller Kristen?
Ronnie or Stein?
Ronnie eller Stein?
First off, I did not know was she a boy or a girl!
Jeg visste ikke heIt om hun var gutt eIIer jente!
Takis or SunChips?
Takis eller SunChips?
Is this room big enough, or would you prefer a suite?
Er dette rommet stort nok, eIIer foretrekker du en suite?
McCoy or Hatfield.
McCoy eller Hatfield.
Either you are too scared, or you just hate niggers.
Enten er du for redd, eIIer så hater du niggere.

Resultater: 90201, Tid: 0.1382

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer