OUR PÅ NORSK BOKMÅL

Eksempler på bruk av Our i en setning og oversettelsene deres

So bring our ancestors back, if you are truthful.".
Bring oss våre forfedre, om dere snakker sant!».
So bring our fathers[ back], if what you say is true.
Bring oss våre forfedre, om dere snakker sant!».
He was our captain.
Han var vår kaptein.
And we sent moses, with our clear( signs) and an authority manifest,
Og vi sendte moses med våre tegn og en klar fullmakt.
Cover our bases.
Dekke alle basene.
Yes, we turned our back on the whole apollo vision.
SENATSHØRING OM FREMTIDIGE NASA ROMREISER ja, vi vendte ryggen til hele apollo-visjonen.
So, they are putting up a production of our town at litchfield high tonight.
De setter opp our town på litchfield videregående i kveld.
Let me present our new series of guides," life and lust".
La meg presentere forlagets nye opplysningsserie" liv og lyst".
We need to get our story straight.
Vi må avtale en historie.
Our guy 's one of the remaining six.
Den mistenkte er en av de gjenværende seks.
I have said that our money would be maybe 300,000.
Jeg har sagt at pengene vi har, kanskje er 300000.
We have a gasoline pump in our little motor pool.
Vi har en egen bensinpumpe.
Of our 24 pieces of ordnance, five are these six-pounders.
Fem deler av vart tunge skyts på 24 deler, er disse kanonene.
Squiddies got our best spots.
Blekkisene har alle de beste stedene.
Just when our dreams are within reach?
Ta def siste skn'l'tet nér dnammene va';- re er innenfor rekkevidde?
Therefore bring back our forefathers, if you are truthful!”.
Bring oss våre forfedre, om dere snakker sant!».
Keep our fires low, just embers.
Hold ilden et minimum, kun glør sånn at.
It 's our house.
Det er vårt hus.
So, are we still on for our do-over date?
Har vi fortsatt en avtale for en date igjen senere?
I know how to get our third member.
Jeg vet hvordan vi får et tredje medlem.
Five of our largest companies are backing crohne 's threat.
Fem av landets største virksomheter støtter chrohne.
An effective intelligence is our only guarantee- against international terror.
Et effektivt PET er danmarks eneste garanti mot terror.
And we sent moses with our signs, and a manifest authority,
Og vi sendte moses med våre tegn og en klar fullmakt.
So bring our ancestors back, if you are truthful.".
Bring oss våre forfedre, om dere snakker sant!».
I know we all create our realities to some extent.
Alle skaper sin egen virklighet til en viss del.
There is our hero?
Er det dagens helt?
Therefore bring back our forefathers, if you are truthful!”.
Bring oss våre forfedre, om dere snakker sant!».
And we sent moses with our signs, and a manifest authority,
Og vi sendte moses med våre tegn og en klar fullmakt.
Look, just give back our property, and we will drop the charges.
Gi oss våre eiendeler, så tar vi tilbake anmeldelsen.
And tenderness from our presence and purity, and he was god-fearing.
Og mildhet og renhet fra oss. han var gudfryktig,

Resultater: 30, Tid: 0.0263

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer