OUR ANNIVERSARY PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av our anniversary i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 63, Tid: 0.0367

Eksempler på bruk av Our Anniversary i en setning og oversettelsene deres

You know what? in 2007, i forgot our anniversary.
Jeg glemte bryllupsdagen vår i 2007.
It's our anniversary for Christ's sake.
Det er bryllupsdagen vår, for guds skyld!
It's our anniversary. What?
Det er årsdagen vår i dag.
It's our anniversary, dad.
Det er jubileet vårt, far.

For our anniversary.
This is our anniversary.
Det er årsdagen vår.
You have nothing to do with our anniversary.
Du har ingenting med vårt jubileum å gjøre!
To our anniversary.
It's our anniversary.

It's our anniversary.
Det er årsdagen vår!
The morning of our anniversary... i was gonna ask her for a divorce.
På morgenen av bryllupsdagen vår skulle jeg be henne om skilsmisse.
It will be our anniversary.
Det blir jubileet vårt.
It's our anniversary.
She's not supposed to see this until our anniversary.
Hun skal ikke se denne før vårt jubileum.
And if you are, you have probably forgotten our anniversary.
I så fall har dere sikkert glemt årsdagen vår- som er i dag!
The safe is underneath the carpet, the combination's our anniversary.
Safen er under teppet, og kombinasjonen er bryllupsdagen vår.
It's our anniversary, tony.
For our anniversary.
You guys forgot our anniversary.
Dere glemte årsdagen vår, ikke sant?
The kids will all be here for our anniversary.
Alle barna kommer til bryllupsdagen vår.
Quit!- you said this was our anniversary.
Det er jo årsdagen vår.
This is awfully depressing talk for our anniversary, don't you think?
Dette er en deprimerende samtale til jubileet vårt, synes du ikke?
Jim, you have to work on our anniversary?
Må du jobbe på årsdagen vår?
It's our anniversary.
Det er jubileet vårt.
(SIGHS) because i forgot our anniversary.
Jeg glemte bryllupsdagen vår.
You don't know our anniversary?
Vet du ikke årsdagen vår?
Just celebrating our anniversary.
Vi feirer jubileet vårt.
Only it's not our anniversary.
Takk, selv om det ikke er bryllupsdagen vår.
We must surprise richard on our anniversary.
Vi må overraske richard på jubileet vårt.
I would given it to her for our anniversary.
Jeg hadde gitt den til henne på bryllupsdagen vår.

Resultater: 63, Tid: 0.0367

SE OGSÅ

Se også


SYNONYMER

S Synonymer for "our anniversary"


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer