OUR PUNISHMENT PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av our punishment i Norsk bokmål

Resultater: 46, Tid: 0.044

Eksempler på bruk av Our Punishment i en setning og oversettelsene deres

Now our punishment begins.
vår straff begynner.
So why did they not humbly plead when our punishment came to them?
Men hadde de bare vist ydmykhet da vår hardhet kom over dem?
Do they want to hasten our punishment?
Ber de om å få vår straff påskyndet?
Do they really wish to hasten our punishment?
Ber de om å få vår straff påskyndet?

Then why did they not submit when our punishment came upon them?
Men hadde de bare vist ydmykhet da vår hardhet kom over dem?
So do they wish to hasten our punishment?
Skulle de be om å få vår straff påskyndet?
So why did they not humbly plead when our punishment came to them?
Men hadde de bare vist ydmykhet da vår hardhet kom over dem?
Do they want to hasten our punishment?
Ber de om å få vår straff påskyndet?
Why did they not entreat when our punishment overtook them!
Men hadde de bare vist ydmykhet da vår hardhet kom over dem?

Then why did they not submit when our punishment came upon them?
Men hadde de bare vist ydmykhet da vår hardhet kom over dem?
So do they wish to hasten our punishment?
Skulle de be om å få vår straff påskyndet?
Are they seeking to hasten our punishment?
Ber de om å få vår straff påskyndet?
Why did they not entreat when our punishment overtook them!
Men hadde de bare vist ydmykhet da vår hardhet kom over dem?
So do they seek to hasten on our punishment?
Skulle de be om å få vår straff påskyndet?
Do they seek to hasten our punishment?
Ber de om å få vår straff påskyndet?
What, do they seek to hasten our punishment?
Ber de om å få vår straff påskyndet?
So for our punishment are they impatient?
Skulle de be om å få vår straff påskyndet?
Then for our punishment are they impatient?
Ber de om å få vår straff påskyndet?
Do they really wish to hasten our punishment?
Ber de om å få vår straff påskyndet?
Now, this is our punishment.
Nå, dette er vår straff.
Are they seeking to hasten our punishment?
Ber de om å få vår straff påskyndet?
So do they seek to hasten on our punishment?
Skulle de be om å få vår straff påskyndet?
So for our punishment are they impatient?
Skulle de be om å få vår straff påskyndet?
Then for our punishment are they impatient?
Ber de om å få vår straff påskyndet?
And our punishment cannot be repelled from the people who are criminals.
Vår voldsmakt mot syndige mennesker kan ikke stanses!
But never will be warded off our punishment from those who are in sin.
Vår voldsmakt mot syndige mennesker kan ikke stanses!
And our punishment cannot be repelled from the people who are criminals.
Vår voldsmakt mot syndige mennesker kan ikke stanses!
I believe the blackout was our punishment, but i also believe this is our chance to atone.
Jeg tror strømbruddet var vår straff, men jeg tror også at det er vår sjanse til å gjøre det godt igjen.
Our punishment is just, but this man... has done nothing wrong.
Vår straff er rettferdig... men denne mannen... har ikke gjort noe galt.
Then why, when our punishment came to them, did they not humble themselves?
Men hadde de bare vist ydmykhet da vår hardhet kom over dem?

Resultater: 46, Tid: 0.044

SE OGSÅ

"Our punishment" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer